Latvijas krievu vēstures un kultūras pētnieki

Latvijas krievu vēstures un kultūras pētnieki

Pirmie pētījumi par Latvijas krievu iedzīvotāju vēsturi tika veikti jau cariskajā Krievijā. Neatkarīgās Latvijas laikā (1918–1940) darbs šajā jomā turpinājās. Padomju Latvijas laikā valdīja šķiriska, pārnacionāla pieeja vēstures jautājumiem un „krievu tematika” faktiski pārstāja būt pētījumu priekšmets. Taču bija arī izņēmumi. Šai laikā dienasgaismu ieraudzīja nopietni pētījumi par krievu tirdznieciskajiem sakariem ar Rīgu viduslaikos, kā arī par pastāvīgo krievu iedzīvotāju veidošanos Latvijas teritorijā. Plašākas iespējas pavērās filologiem. Liels solis uz priekšu tika sperts vietējās krievu folkloras, krievu un latviešu valodas salīdzinošās gramatikas, krievu un latviešu kultūras sakaru izpētē. Teātra vēsturnieki sagatavoja un izdeva vairākas grāmatas par Rīgas Krievu teātra vēsturi un tā izcilākajiem aktieriem.

Jauns posms krievu iedzīvotāju vēstures un kultūras izpētē sākās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā. Kopš tā laika sagatavoti un izdoti vairāki desmiti grāmatu par šo tematiku. Darbs turpinās. Pašreizējā interese par krievu kultūru un krievu problēmām Latvijā, ko izrāda gan pētnieki, gan lasošā publika, ir apliecinājums valsts krievu kopienas dzīvotspējai.

Ilustrācijas tēmai