Izstāde

Izstāde

Dārgie draugi!

Esmu pārliecināta, ka iepazīšanās ar šajā izdevumā apkopotajiem materiāliem palīdzēs Jums labāk saprast mūsdienu Latvijā notiekošos procesus, kā arī veicinās izpratni par Eiropas kontinenta kultūru vienotību, kas pastāv, neskatoties uz te dzīvojošo tautu daudzveidību un atšķirīgajiem vēsturisko notikumu redzējumiem.

Laika posmā no 2007. līdz 2008.gadam vēsturnieku un žurnālistu kolektīvs pēc mana lūguma sagatavoja izstādi par Latvijas krieviem vēsturiskā un mūsdienu skatījumā. Visi izstādē apskatāmie materiāli ir apkopoti izdevumā, kuru Jūs pašreiz turat rokās. 38 nodaļās atspoguļojumu raduši paši nozīmīgākie vēsturiskie posmi un svarīgākās dzīves jomas Latvijas krievu dzīvē. Dažas tēmas ir izpētītas dziļāk, citas tikai nedaudz ieskicētas. Iespējams, ka apskatāmā jautājuma ietvaros atsevišķu izpēti un dziļāku izpratni būtu pelnījusi Padomju Latvijas vēsture, tāpat pēc diskusijām pētījuma autori atteicās daļu izstādes veltīt mūsdienu krievu uzņēmējiem un politiķiem. Droši vien mūsu laikabiedru vēsturisko ieguldījumu objektīvi spēs novērtēt tikai nākamās paaudzes, taču jau šodien mums ir gan iespēja, gan pienākums apzināt iepriekšējo vēsturisko pieredzi.

Latvijas krievu ceļš šajā zemē nav sācies vakar un tā saknes meklējamas gadsimtiem senā pagātnē. Baltu un slāvu tautu mijiedarbību un pareizticīgās kultūras izplatību senajās latviešu zemēs nomainīja laiki, kad visa daudzveidīgā saskarsme starp tautām saruka līdz kariem un tirdzniecībai. Tradicionālās krievu mazākumtautības izveidošanās Latvijā ir saistīta ar nepakļāvīgo vecticībnieku pārceļošanu. Tas bija pirmais no četriem ieceļotāju viļņiem, kuru sajaukuma rezultātā arī izveidojās tā krievu mazākumtautība, kuru mēs redzam mūsdienu Latvijā.

Pat to 200 gadu laikā, kad Latvijas teritorijā valdīja Krievijas impērija, par labvēlīgu posmu krievu kultūrai un sabiedriskajai dzīvei var uzskatīt tikai īsu laika periodu 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā. Trīs gadsimtu laikā Latvijas krievi piedzīvoja divus strauja rūpnieciskā progresa posmus, astoņas politiskā režīma maiņas, vairākus nežēlīgus karus un evakuācijas, represiju, stagnācijas un atmodas periodus.

Latvijas krievu vēsture ir cieši saistīta ar latviešu tautas un vairāku citu nacionālo kopienu likteņiem, tāpēc nav brīnums, ka Latvijas krievu vēstures zelta grāmatā ir ierakstāmi arī latviešu, vācu, ebreju, poļu, baltkrievu, ukraiņu un citu tautību pārstāvji. Latvijas krievu kopiena mūsdienās dzīvo dažādu tautu tolerantas līdzāspastāvēšanas apstākļos un atrodas vairāku kultūru ietekmē. Latvijas krievi ir krievu civilizācijas īpaša izpausme, tajā pat laikā viņi ir arī daļa no Latvijas pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautība, kas ir pietiekami pamanāma arī Eiropas Savienības līmenī. Sarežģītajos mūsdienu Latvijas poliskajos apstākļos mums vēl nāksies atrisināt virkni nopietnu problēmu, kas ir saistītas gan ar daudzu Latvijas krievu tiesisko statusu, gan ar krievu kultūras un izglītības attīstību.

Cieņa pret savas tautas vēsturi ir viens no avotiem mūsu pārliecībai un morālajam spēkam, atvērtībai un konsekvencei, veselajam saprātam un draudzīgai attieksmei pret citām tautām.

 

Novēlu Jums aizrautīgu lasīšanu un skatīšanos!

 

Patiesi Jūsu,

Eiropas Parlamenta deputāte Tatjana Ždanoka

Ilustrācijas tēmai

Pēc tēmas