Pareizticīgā baznīca padomju Latvijā

Pareizticīgā baznīca padomju Latvijā

Pēc Latvijas pievienošanas PSRS Latvijas Pareizticīgā baznīca atgriezās Maskavas Patriarhijas jurisdikcijā. Baznīcas dzīvē sākās grūts laika posms – cīņa par izdzīvošanu ateistiskās valsts apstākļos. Tika slēgti un iznīcināti dievnami. Daudzus garīdzniekus represēja. Baidoties no vajāšanas, daļa ticīgo novērsās no baznīcas. Taču arī šādos sarežģītos apstākļos Pareizticīgā baznīca turpināja nest cilvēkiem ticības gaismu.

Владимир Вильгерт. Евхаристическое возрождение в Русской Православной Церкви: Литургический опыт архимандрита Тавриона (Батозского)

Наталья Севидова. Старец Таврион

о.Георий Тайлов. За проволокой

 

Ilustrācijas tēmai