Sākumlapa > Tēmas > Personas
Boriss Pļuhanovs

Boriss Pļuhanovs

Boriss Pļuhanovs (1911. g. 24. aprīlī Rīgā, Krievijas impērijā – 1993 . g. 7. oktobrī Rīgā, Latvijas Republikā) – jurists un publicists.

Boriss Pļuhanovs ir dzimis Rīgā, dzelzceļa sarga Vladimira Pļuhanova ģimenē; māte – Jeļizaveta. Agrīnā bērnībā Boriss dzīvojis Vologdas guberņas Marindinas sādžā, kur viņš kopā ar māti un brāli tika evakuēts Pirmā pasaules kara laikā. 1922. gadā viņš kopā ar māti atgriezies Rīgā pie tēva. 1929. gadā viņš absolvējis Rīgas pilsētas krievu ģimnāziju (bij. Lomonosova).

1929.- 1933. gadā Boriss Pļuhanovs bijis statists Rīgas Krievu teātrī, pēc tam strādājis par mājskolotāju. 1930. gadā viņš uzsācis tieslietu studijas Latvijas Universitātē (LU), tās beidzis 1938. gadā, iegūdams maģistra grādu. 1930.- 1934. gadā, studiju laikā, Boriss Pļuhanovs bijis Krievu pareizticīgo studentu vienības biedrs, 1934. gadā viņš bijis tās priekšsēdētājs.

1939.- 1940. gadā Boriss Pļuhanovs atradies obligātajā karadienestā Latvijas armijā, dienējis 2. Ventspils kājnieku pulkā.

Padomju laikā, no 1940. gada augusta līdz 1941. gada martam, B. Pļuhanovs – krievu valodas lektors Rīgas fabriku strādnieku kolektīviem; pēc tam - Rīgas pilsētas Kirova rajona IK rūpniecības kombināta (vācu okupācijas laikā – Rīgas centra rūpniecības rajona) sekretārs.

No 1944. gada februāra Boriss Pļuhanovs bijis Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Eparhiālās pārvaldes sekretārs.

No 1944. gada 21. novembra B. Pļuhanovs – advokāts Rīgas 4. juridiskajā konsultācijā.

1945. gada janvārī padomju represīvie orgāni apcietinājuši Borisu Pļuhanovu, 19. martā viņš atskaitīts no Advokātu kolēģijas. 1946. gada novembrī viņš tika atbrīvots no apcietinājuma “nozieguma sastāva neesamības dēļ”.

Pēc atbrīvošanas no apcietinājuma B. Pļuhanovs bijis juriskonsults Rīgas pilsētas Kirova rajona rūpniecības kombinātā, no 1950. gada – Latvijas Patērētāju biedrību savienības Republikas centrālajā bāzē, pēc tam – Rīgas laku un krāsu rūpnīcā. Par juriskonsultu Rīgā viņš strādājis līdz pat 1992. gadam. Kā jurists viņš palīdzējis daudziem saviem draugiem un paziņām.

Boriss Pļuhanovs ir grāmatas „Krievu studentu kristīgā kustība (KSKK) Latvijā un Igaunijā”/ «РСХД в Латвии и Эстонии» (Parīze, YMCA-Press, 1993) autors.

Kā līdzautors kopīgi ar rakstnieku un literatūrzinātnieku Juriju Abizovu viņš sastādījis 1920.-30. gados Latvijā dzīvojošo krievu sabiedrisko un kultūras darbinieku martiroloģiju, kas padomju laikos tika represēti.

Par daudziem no saviem laikabiedriem (it īpaši par tiem, kuru vārdi tolaik tika noklusēti) B. Pļuhanovs bija sakrājis materiālus un uzrakstījis lieliskus apcerējumus, kas ir publicēti preses izdevumos “KSKK Vēstnesis”/«Вестник РСХД», Tartu Universitātes Bloka rakstu krājumos/ Блоковские сборники Тартуского университета un žurnālos “Daugava”, “Raduga”, “Tallin”.

B. Pļuhanovs ir sakrājis milzīga apjoma materiālu par Latvijā dzimušo svēto – māti Mariju (Skobcovu) (1891-1945). Ar šiem materiāliem viņš dāsni dalījies, sniedzot tos visiem, kuri rakstījuši par māti Mariju. Viņš bijis viņas dzejoļu glabātājs, daudzu apcerējumu par viņu autors un biogrāfijas sastādītājs.

Nesen klajā nācis 12. Tartu Universitātes Bloka rakstu krājums/ XII Блоковский сборник Тартуского университета, kas veltīts profesores Zāras Mincas piemiņai, tajā ir ievietots Borisa Pļuhanova raksts par Latvijā dzimušo un līdz 1944. gadam šeit dzīvojošo krievu dzejnieku Igoru Činnovu (1909-1996).

Boriss Pļuhanovs bijis studentu korporācijas “Ruthenia” filistrs.

B. Pļuhanovs bija precējies; ģimenē ir dzimuši trīs bērni – meita (?) (1944. g.), meitas Natālija (1948. g. 11. novembrī) un Marija (1953. g. 16. janvārī). Viņa sieva Marija Pļuhanova no 1961. gada ir dzīvojusi Tallinā, bijusi Igaunijas Radio redaktore.

Boriss Pļuhanovs ir miris 1993. gada 7. oktobrī Rīgā.

 

Informācijas avoti:

LZAKA, 523. l.

LVA, 1986. f, 2. apr., 1864. lieta.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi. Biogrāfijaās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 498.- 499. lpp.

 

Биографические сведения о некоторых учителях РГРСШ (PГРГ)

Б. Плюханов. Художник-рижанин Е.Е.Климов

Б. Плюханов. Игорь Чиннов

Б. Плюханов. «Прекрасен наш союз»

Par viņu:

Борис Владимирович Плюханов (некролог)

Ilustrācijas tēmai