Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Bagirovs

Vladimirs Bagirovs

Vladimirs Bagirovs (1947. gada 23. decembrī Čeļabinskas apgabalā, Krievijas PFSR) – jurists, Baltijas Starptautiskas akadēmijas asociētais profesors.

Vladimirs Bagirovs dzimis Čeļabinskas apgabala Kištimas pilsētā, Krievijā, jauktajā ģimenē (māte – azerbaidžāniete, tēvs - krievs).

1953. gada martā Bagirovu ģimene pārcēlās uz Rīgu. 1966. gadā Vladimirs Bagirovs  absolvēja Rīgas 32. vidusskolu. Augstāko izglītību viņš ieguva, studējot Latvijas Valsts universitātes  Juridiskajā fakultātē, kuru viņš pabeidza 1973. gadā.

No 1972. līdz 1992. gadam V. Bagirovs strādāja par juriskonsultu, pēc tam par vecāko juriskonsultu Vissavienības Autortiesību aģentūras (ВААП) Latvijas Republikāniskajā nodaļā, bet pēdējos desmit gadus ieņēma šīs aģentūras nodaļas priekšnieka vietnieka amatu.

Pasniedzēja darbam V. Bagirovs pievērsās jau kopš 1975. gada. Kopš 1994. gada V. Bagirovs sāka strādāt Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA)  (līdz 2006. gadam – Baltijas Krievu institūts) Rīgā. Viņš ir BSA asociētais profesors un kopš 1996. gada vada maģistrantūru. V. Bagirovs lasa lekciju kursus, kas veltīti intelektuālā īpašuma tiesībām, ģimenes un mantošanas tiesībām.  

Pirmās V. Bagirova publikācijas nāca klajā 1967. gadā. V. Bagirovs ir vairāk nekā 60 rakstu, kas veltīti autortiesību, ģimenes, mantošanas, mājokļa un informācijas tiesību jautājumiem, autors. V. Bagirovs ir monogrāfijas „Intelektuālā īpašuma tiesiskais režīms” («Правовой режим интеллектуальной собственности») autors (izdota Rīgā 2009. gadā). Patlaban viņš gatavo publikācijai grāmatu ar nosaukumu „Intelektuālā īpašuma tiesību attīstības tendences” («Тенденции развития права интеллектуальной собственности»).

Vladimira Bagirova radošās dotības izpaužas arī dažādu literatūrzinātnisku eseju sacerēšanā un latviešu rakstnieku (A. Kolberga, V. Kaijaka) daiļdarbu tulkošanā krievu valodā.  

2015. gadā V. Bagirovs izdevis monogrāfiju “Krievijas valsts likumdošanas aktu par vecticībniekiem periodizācija” («Периодизация законодательных актов Российского государства о старообрядцах»).

V. Bagirovs ir precējies, viņam ir pieaugusi meita, kuras ģimenē aug mazdēls un  mazmeita.

Sergejs Coja   

Ilustrācijas tēmai