Sākumlapa > Tēmas > Personas
Galina Makarova

Galina Makarova

Galina Makarova (1952. g. 25. augustā Ludzas rajonā, Latvijas PSR) – zvērināta advokāte, tiesību doktore, asociētā profesore Rēzeknes augstskolā

Dzimusi Ludzas rajonā, Blontu pagastā, Degļovas ciemā kolhoznieku ģimenē.

1969. gadā G. Makarova beidza Ludzas vidusskolu, 1974. gadā – tieslietu studijas Latvijas Valsts universitātē.

No 1974. gada 5. augusta bija stažiere (patrons J. Minskers) Rīgas 1. juridiskajā konsultācijā, no 1975. gada 10. februāra – advokāte Rēzeknes juridiskajā konsultācijā.

1990. gadā G. Makarova ieguva doktora grādu tiesību zinātnē. 1994. gada 16. maijā nodeva advokāta zvērestu, strādāja par zvērināto advokāti Rēzeknes advokātu birojā, no 2000. gada – zvērinātā advokāte savā birojā.

No 1991. gada veic pedagoģisko darbu Rēzeknes Augstskolā, no 1993. gada – docente, no 2011. gada – Rēzeknes Augstskolas Tiesību zinību maģistru studiju programmas direktore, asociētā profesore.

1976. gadā Gaļina Makarova apprecējās ar Aleksandru Platpiru (dzim. 1943. gadā). Ģimenē ir dēli Vitālijs Platpirs (dzimis. 1980. gadā; ir zvērināts advokāts) un Vjačeslavs Platpirs (dzim. 1983. gadā;  ir zvērināts advokāts).

Informācijas avoti:

LZAKA, 111. l.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944–2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011, 408. lpp.