Ruta Šaca-Marjaša

Ruta Šaca-Marjaša

Ruta Marjaša (dz. Šaca; 1927.g. 4. februārī Rīgā, Latvijas Republikā – 2016.g. 29. novembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – advokāte, kultūras un sabiedriska darbiniece, politiķe.

Dzimusi 1927. g. 4. februārī Rīgā jurista un rakstnieka Makša Šaca-Aņina ģimenē. Rīgas Valda Zālīša 1. pamatskola bijusi pirmā skola, kur viņa iemācījusies latviešu valodu un guvusi pamatzināšanas Latvijas vēsturē, kultūrā, tradīcijās.
Sākoties Otrajam pasaules karam, kopā ar vecākiem evakuējusies uz Krieviju, kur turpinājusi mācīties skolā. 1945. gada pavasarī atgriezusies Rīgā, beigusi 10. vidusskolu un iestājusies LVU Juridiskajā fakultātē. Pēc augstskolas beigšanas 1950. gadā palikusi bez darba sakarā ar to, ka tēvs tika turēts aizdomās kā ebreju buržuāziskais nacionālists (1953. gada februāri viņš vienlaicīgi ar māti arestēts).

Trīsdesmit trīs gadus Ruta Šaca-Marjaša nostrādājusi par advokāti, bijusi Advokātu kolēģijas locekle. 1984. gada aizgājusi pensijā. Sākusi apkopot tēva literāro mantojumu, viņa plašo arhīvu un uzrakstījusi par tēvu grāmatu, kuru publicējusi 1995. gadā. Bijusi PSKP biedre.

1988. gadā Ruta Šaca-Marjaša piedalījusies Latvijas ebreju kultūras biedrības dibināšanā un LTF grupas izveidošanā tajā. Piedalījusies Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas dibināšanā un Tautu foruma (1988. g. decembrī) sarīkošanā kopā ar I. Kozakeviču, R. Ražuku u.c. LTF 2. kongresā ievēlēta Revīzijas komisijas sastāvā, kuras uzdevumā regulāri piedalījusies LTF valdes sēdēs. 1989. gadā kā LTF kandidāte ievēlēta Rīgas toreizējā Kirova rajona Tautas deputātu padomē, bet 1990. gada martā - Latvijas Republikas Augstākajā Padomē. Pārtulkojusi krieviski 1990. g. 4. maija deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, balsojusi par šīs deklarācijas pieņemšanu.

Darbojusies Latvijas Republikas Augstākās Padomes Cilvēka tiesību un nacionālo jautājumu komisijā. 1993. gadā no Savienības Latvijas ceļš saraksta ievēlēta 5. Saeimā, strādāja Juridiskā komisijā, bija tās priekšsēdētāja biedre. Arī 6. Saeimā bijusi šīs komisijas, kā arī Mandātu un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja biedre. No 1998. gada novembra līdz 1999. gada novembrim strādājusi par konsultanti Latvijas ceļa frakcijā 7. Saeimā. Kopš 1995. gada rudens līdz 2005. gada vasarai darbojusies kā eksperte – Latvijas pārstāve Eiropas Padomes komisijā pret ksenofobiju, rasismu, neiecietību (ECRI).
2003. gadā publicējusi grāmatu „Manas atmiņas kaleidoskops” par savu un sava laika paaudzes dzīvi. Piedalās biedrības Aspazijas mantojums darbā. Tulkojusi vairākus Aspazijas dzejoļus krievu valodā. Iznākuši arī divi viņas pašas dzejoļu krājumi ( 2007. un 2009. gadā) Publicē savus darbus internetā.

Apbalvota ar IV un III pakāpes Triju Zvaigžņu ordeni (1995, 2000) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi

Ruta Šaca-Marjaša nomira Rīgā 2016. gada 29. novembrī.

***

Latvijas Valsts arhīvā atrodas glabašanā Rutas Marjašas personīgais fonds.

Rutas Marjašas personālā mājas lapa: https://sites.google.com/site/rutamarjash/

Aspazijas dzejas pasaule (Rutas Marjašas tulkojumā)

Рецензия на книгу Александра Заполь "Латышская русская поэзия/ Latviešu krievu dzeja"

Ruta Marjaša. Klāra Hibšmane.

Klaras Hibšmanes foto.

    

 

 

 

 

 

 

Рута Марьяш. Притяжение земли. Сборник стихов

Ilustrācijas tēmai