Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vjačeslavs Jeņenkovs

Vjačeslavs Jeņenkovs

Vjačeslavs Jeņenkovs  (1940. g. 14. februārī Rževā, Krievijas PFSR – 2013. g. 25. martā Liepājā, Latvijas Republikā)  – tehnisko zinātņu doktors, profesors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais izgudrotājs.                      

1957. gadā pēc vidusskolas absolvēšanas Vjačeslavs Jeņenkovs iestājās Rīgas Aviācijas inženieru augstākās kara skolas (kriev. abreviatūra - РКВИАВУ) Mehānikas fakultātē. 1960. gadā šī kara skola tika reorganizēta par Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtu (RCGFII). Pie tam daļa no trešā kursa kursantiem turpinājusi studijas jaunajā civilajā augstskolā. Viņu vidū bijis arī Vjačeslavs Jeņenkovs.

Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūta (RCGFII) izlaidums noticis 1962. gadā. Jaunajai augstskolai bija nepieciešami gados jauni perspektīvi speciālisti, kuri varētu pasniegt un nodarboties ar zinātnisko darbu. V. Jeņenkovs bija šīm prasībām atbilstošs un tādēļ ticis ieskaitīts RCGFII katedras “Dzinēju teorija” štatā (katedru vadījis prof. A. Kļačkins).

Šajos gados strauji attīstījās jaunās augstskolas – RCGFII (no 1967. gada – Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts - RCAII) - zinātniski tehniskā un mācību metodiskā bāze, tika radītas jaunas laboratoriju iekārtas. V. Jeņenkovs bija viens no aktīvākajiem šo procesu dalībniekiem. Jau tajos gados viņš bija kļuvis par mācību līdzekļu, racionalizātorisko priekšlikumu un tehnisko izgudrojumu autoru un līdzautoru.

1970. gadā Vjačeslavs Jeņenkovs sekmīgi aizstāvējis disertāciju un ieguvis tehnisko zinātņu kandidāta grādu.

Sakarā ar studentu skaita palielināšanos RCAII “Lidmašīnu un aviodzinēju ekspluatācijas” katedra nespēja pienācīgi tikt galā ar kursa “Darba aizsardzība” pasniegšanu. 1970. gadā tika nolemts izveidot patstāvīgu katedru “Darba aizsardzība”. Par pirmo šīs katedras vadītāju kļuva A. Poļaņičenko; pasniedzēji tika pieaicināti arī no citām RCAII katedrām. Viņu vidū bijis arī V. Jeņenkovs. Radās nepieciešamība izveidot jaunās katedras mācību metodisko un laboratoriju bāzi. Un šajā jomā pilnā mērā izpaudās V. Jeņenkova talants.   

Vjačeslavs Jeņenkovs ir uzrakstījis daudzus metodiskos norādījumus laboratorijas darbiem un praktiskajām nodarbībām, sastādījis mācību līdzekļus. Daudzas viņa tehniskās izstrādnes saturējušas sevī zinātniskās inovācijas un tās ir aizstāvētas ar autorapliecībām un patentiem.

1975. gadā V. Jeņenkovs tika ievēlēts par Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta “Darba aizsardzības” katedras vadītāju. Civilās aviācijas uzņēmumos šī katedra kļuva par vadošo darba aizsardzības jautājumos.

1980. gadā Vjačeslavs Jeņenkovs aizstāvējis tehnisko zinātņu doktora disertāciju un viņam piešķirts profesora akadēmiskais nosaukums. 1983. gadā viņam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā izgudrotāja goda nosaukums. Tolaik profesora Jeņenkova kontā jau bija vairāk nekā 70 izgudrojumu. (skat.: ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И РАЦИОНАЛИЗАТОР ИР NS 1/85 • 15, ISSN 0130-1802).

Kā zināms, civilajā aviācijā par noteicošo jautājumu allaž ir bijusi lidojumu drošība. Šai sakarā PSRS Civilās aviācijas ministrija pieņēma lēmumu, ka visās augstākajās mācību iestādēs tiks izveidotas “Lidojumu drošības” katedras. Saistībā ar to, ka Maskavā tika atvērta analoģiska augstskola (MCAII), RCAII uzņemto studentu skaits ikgadus sāka samazināties. Tādēļ 1984. gadā RCAII “Darba aizsardzības” katedra tika apvienota ar “Lidojumu drošību” katedru. V. Jeņenkovs kļuva par apvienotās katedras profesoru, šajā katedrā viņš arī nostrādājis līdz 1990. gadam.

Vjačeslavs Jeņenkovs bija aktīvi piedalījies arī Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta sabiedriskās dzīves norisēs. 1980. gadu beigās – 1990. gadu sākumā daudzi pasniedzēji bija atstājuši darbu augstskolās, viņu vidū arī V. Jeņenkovs. Turpmāk viņš visai veiksmīgi bija nodarbojies ar uzņēmējdarbību.

Vjačeslavs Jeņenkovs miris 2013. gada 25. martā Liepājā.  Apbedīts Rīgā Ivana (Jāņa) kapos.

                                                                                     Vladimirs Šestakovs

Ziņas par patentiem: http://www.findpatent.ru/byauthors/934490/

Ilustrācijas tēmai