Sākumlapa > Tēmas > Personas
Haims Kordonskis

Haims Kordonskis

Haims Kordonskis (1919. gadā  Tulā Krievijā – 1999. gadā  ASV) – profesors, tehnisko zinātņu doktors, pedagogs un zinātnieks varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas jomā. Šis nozares Latvijas zinātniskās skolas pamatlicējs.  

Pēc vidusskolas absolvēšanas Haims Kordonskis sācis studēt Ļeņingradas Universitātes Matemātikas un mehānikas fakultātē, kuru absolvējis 1941. gadā, specialitātē “mehānika”.

Otrā pasaules kara laikā viņš bijis kareivis Tautas brīvprātīgajā zemes sardzē,  apmeklējis Ļeņingradas Gaisa kara akadēmijas inženieru sastāva pilnveidošanas kursus, dienējis Gaisa spēku eskadriļā, strādājis par galvenā inženiera vietnieku Avioremonta rūpnīcā.

1947. gadā H. Kordonskis iestājies A. Možaiska Ļeņingradas Gaisa kara akadēmijas Matemātikas nodaļas adjunktūrā, pēc kuras absolvēšanas un zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas 1950. gadā, viņš  ticis norīkots uz Rīgas Augstāko kara aviācijas skolu (RAKAS). Šeit arī pagājis viņa darba mūžs, kaut gan mainījušies augstskolas nosaukumi. H. Kordonskis vairāk kā 30 gadus vadījis Lidaparātu remonta un ražošanas  tehnoloģiju katedru: RAKAS – RCGFII – RCAII - RAU.  

Pirmie Haima Kordonska zinātniskie pētījumi tika veltīti produkcijas kvalitātes statistiskās kontroles problēmām. Jau pirmajiem viņa pētījumiem bijusi praktiska nozīme un pielietošana.  
1950.–1955. gadā Kordonska vadībā tikusi īstenota produkcijas kvalitātes statistisko kontroles metožu ieviešana rūpnīcā VEF, kā arī  sniegtas konsultācijas Rīgas Autoelektroaparātu rūpnīcas, V

Vagonbūves un Dīzeļu  rūpnīcas produkcijas drošības dienestiem.  
1963. gadā Ļeņingradā (patlaban – Sanktpēterburga), Fizikas un matemātikas literatūras izdevniecībā nākusi klajā Haima Kordonska grāmata «Приложения теории вероятностей в инженерном деле»/«Varbūtību teorijas pielietojumi inženierdarbā» – pirmā grāmata varbūtību teorijā un matemātiskajā statistikā, kas adresēta inženieriem.

Praktiskos uzdevumus aviācijas tehnikas drošības jomā Kordonskis īstenojis, pamatojoties uz stingri matemātisku līmeni, tādēļ viņa izstrādātajiem modeļiem, metodēm un algoritmiem piemitis universāls raksturs, tos varēja piemērot daudzām tehniskajām sistēmām. Profesors Kordonskis kļūst par neapšaubāmu autoritāti šajā problemātikā civilās aviācijas sfērā, viņš veic pētījumus un sniedz rekomendācijas pēc PSRS Civilās aviācijas ministrijas, Valsts CA ZPI, ekspluatācijas un remonta uzņēmumu pieprasījumiem.  

Līdztekus tam, Lidaparātu remonta un ražošanas tehnoloģiju katedrā no aktīvās un talantīgās jaunatnes pārstāvjiem bija veidojies liels zinātniskais kolektīvs – Kordonska zinātniskā skola. H. Kordonska skolnieki patlaban strādā  daudzās valstīs – no Kanādas līdz Austrālijai, lielākā daļa no viņiem – Latvijā. To vidū ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļi N. Salenieks un J. Rudzītis, RTU profesori J. Paramonovs,  A. Andronovs, J. Martinovs un citi. Profesora Kordonska vadībā sagatavoto zinātņu doktoru un kandidātu kopējais skaits  pārsniedz 50.

Būtisks ir arī Kordonska ieguldījums, ieviešot datortehniku civilajā aviācijā. 1963. gadā uz RCAII sastāvā esošās Rīgas Lidojumu automatizācijas laboratorijas bāzes ticis izveidots CA Zinātniskais skaitļošanas centrs (CA ZSC); 1965. gadā H. Kordonskis ticis aicināts uz CA ZSC, lai radītu šā centra zinātniskos pamatvirzienus. Vairāk kā 30 gadus viņš bija apvienojis darbu augstskolā ar darbu vadīšanu CA ZSC (no 1971. g. – CA AVS CZPI). Kordonskis, pielietojot datorprogrammas, vadījis lidmašīnu kustības centrālā saraksta sastādīšanu tajos laikos lielākajai pasaules aviokompānijai “Aeroflot”.

Pēdējos uzturēšanās Latvijā gados profesors Kordonskis kopīgi ar Latvijas mediķiem (akadēmiķi Jūliju Anšeleviču) sācis nodarboties ar pētījumiem, kas attiecas uz varbūtību statistisko metožu pielietošanu medicīnā, tostarp,  sirds darbības diagnostikā.  

Par gūtajiem zinātniskajiem rezultātiem un nopelniem, sagatavojot aviācijas speciālistus, 1965. gadā H. Kordonskim ticis piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbinieka goda nosaukums un 1985. gadā – Latvijas PSR Valsts prēmija.  

M. Gorbačova laikos, pēc pārbūves sākuma Padomju Savienībā, kad būtiski bija mainījušies darba apstākļi un iespējas, Haims Kordonskis pārcēlies uz dzīvi Amerikas Savienotajās Valstīs, kur viņš arī miris 1999. gadā.  

No 2001. gada tiek piešķirta profesora Kordonska piemiņas Fonda stipendija, kuru saņemt var pretendēt Rīgas Transporta un Sakaru institūta dienas nodaļas students, ja viņam piemīt labas matemātiskās dotības, nosliece uz zinātnisko darbību un augsts sekmju līmenis visos studiju priekšmetos.   
                                                                                                                                                                

Vladimirs Šestakovs

Ilustrācijas tēmai