Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksejs Losevs

Aleksejs Losevs

Aleksejs Losevs (1921. gada 3. februārī Rostovā pie Donas, Krievijas PFSR – 1989. gada 21. septembrī Rīgā, Latvijas PSR) – profesors, tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks.  

Aleksejs Losevs ir dzimis Rostovā pie Donas, vienkāršā strādnieku ģimenē. Pēc vietējās septiņgadīgās skolas un tehnikuma absolvēšanas, 1938. gadā viņš iestājies Rostovas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.  

Pēc Lielā Tēvijas kara sākuma viņš, kā viens no labākajiem studentiem, ticis pārcelts turpmākajām studijām uz Maskavas N. Žukovska Gaisa spēku inženieru kara akadēmiju, kuru absolvējis 1945. gadā, iegūdams inženiera elektriķa kvalifikāciju.

Trīs gadus nostrādājot dažādos amatos armijas ierindas daļās, 1948. gadā A. Losevs saņēmis norīkojumu uz Rīgas Augstāko aviācijas inženieru kara skolu (kriev. abreviatūra – РКВИАВУ). Un kopš tā laika viss turpmākais Alekseja Loseva mūžs bija saistīts ar Rīgu. Aviācijas inženieru kara skolā viņš sākumā strādājis par jaunāko pasniedzēju, tad – par pasniedzēju, bet vēlāk – ieņēmis Radiotehnikas pamatu katedras vadītāja amatu.  

1960. gadā Rīgas Augstākā aviācijas inženieru kara skola tika reorganizēta un uz tās bāzes izveidots Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūts (RCGFII; no 1967. līdz 1992. g. - Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūts - RCAII).  Šim institūtam pilnā apjomā tika nodota visa aviācijas kara skolas materiāli tehniskā, mācību un zinātniskā bāze. Darbam RCGFII pieteicās 198 cilvēki no aviācijas kara skolas pastāvīgā macībspēku un vispārējā personāla sastāva, viņu vidū bijis arī Losevs.
Jaunizveidotajā augstskolā A. Losevs turpinājis ieņemt Radiotehnikas fakultātes dekāna un katedras vadītāja amatus. Līdztekus darbībai pedagoģijas jomā viņš nodarbojies arī ar zinātniskajiem pētījumiem.

1954. gadā A. Losevs sekmīgi aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju. Viņa zinātniskās intereses bija visai plašas un daudzveidīgas: radiotehnisko ķēžu teorija; elektromehāniskie filtri; ultraskaņas defektoskopija; tēlu atpazīšana un valodas veidošanas teorija u.c.
Aleksejs Losevs ir sarakstījis bāzes mācību grāmatas un sastādījis mācību līdzekļus disciplīnās, kas tolaik tika pasniegtas RCGFII Teorētiskās radiotehnikas katedrā. Vēl pēc kāda laika viņš sācis risināt visai sarežģītu problēmu – izstrādāt elektromehānisko ķēžu filtru vispārējās teorijas pamatus. Ar šo uzdevumu viņš spīdoši ticis galā savā doktora disertācijā, kuru sekmīgi aizstāvējis 1963. gadā.  
A. Loseva vadībā bija izveidojusies Zinātniskā skola elektrisko un elektromehānisko filtru jomā. Aptuveni 20 viņa skolnieki ieguvuši zinātniskos grādus un nosaukumus. Viņu vidū: Jevgēņijs Heifecs, Boriss Piastro, Sergejs Bukaškins, Аleksandrs Ziņkovskis,Vitālijs Jeremejevs, kuri daudzus gadus sekmīgi strādājuši RCGFII-RCAII Teorētiskās radiotehnikas katedrā un būtiski attīstījuši Loseva dibināto zinātnisko virzienu. Loseva zinātniskās skolas dalībnieki, pamatojoties uz teorētiskajiem rezultātiem, konstruēja arī reālus aparātus un ierīces, kas tika ieviestas ražošanā un demonstrētas PSRS Tautsaimniecības sasniegumu izstādē Maskavā.
A. Losevs nodarbojies ar vissavienības zinātnisko konferenču organizēšanu, kā arī aktīvi piedalījies RCGFII-RCAII sabiedriskajā dzīvē: atbalstījis studentu mākslinieciskās pašdarbības aktivitātes, tostarp institūta “Jautro un atjautīgo kluba” (kriev. - КВН) darbību.
1975. gadā Aleksejs Losevs saņēmis Rīgas Politehniskā institūta (RPI, patlaban – Rīgas Tehniskā universitāte – RTU) profesora amatu. RPI viņš arī turpinājis savu zinātnisko un pedagoģisko darbību. Daudzus gadus profesors bijis Rīgas augstskolu un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas zinātnisko padomju loceklis, Augstākās un vidējās izglītības ministrijas zinātniski metodiskās padomes priekšsēdētājs.

Par ieguldījumu zinātniski pedagoģiskajā, organizatoriskajā un sabiedriskajā darbībā Aleksejs Losevs apbalvots ar Sarkanās Zvaigznes ordeni un astoņām medaļām, valdības Goda rakstiem. 1981. gadā viņam piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbinieka goda nosaukums.   
Aleksejs Losevs  ir miris 1989. gada 21. septembrī, apbedīts Rīgā.

                                  

 Vladimirs Šestakovs

Ilustrācijas tēmai