Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Kaļinins

Nikolajs Kaļinins

Nikolajs Kaļiņins  (1910. g. 12. decembrī Maskavā, Krievijas impērijā – 2003. g. 2. martā Rīgā, Latvijas Republikā)  –  profesors,  pirmais Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūta  rektors (1960-1965). 1967. gadā Institūts tika pārdevēts par Rīgas civilās aviācijas inženieru institūtu.

N. Kaļiņins ir dzimis Maskavā. Pēc septiņu klašu izglītības iegūšanas viņš iestājās  steļļu regulētāju kursos. Ieguvis darbgaldu iestādītāja profesiju, strādāja fabrikā Sarkanās Presņas rajonā Maskavā un vienlaikus mācījās tā saucamajā strādnieku  fakultātē, kur ieguva vidējo izglītību. 1930. gadā viņš iestājās Maskavas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Pēc tās beigšanas 1935. gadā viņu nosūtīja darbā uz N. Žukova Kara gaisa flotes inženieru akadēmiju  Celtniecības mehānikas katedrā.  Šeit viņš aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju.

1949. gadā Rīgā uz divu kara aviācijas tehnisko skolu bāzes izveidoja Augstāko kara aviācijas inženieru skolu.  Šinī gadā N. Kaļiņins  tika norikots darbam minētā  augstskolā, kur viņu iecēla par mācību nodaļas priekšnieku. Pēc gada viņš kļuva par  Materiālu  stiprības un celtniecības mehānikas katedras vadītāju. 1950. gadā N. Kaļiņins līdzautorībā ar A. Afanasjevu un V. Marjinu uzrakstīja mācību grāmatu “Celtniecības mehānikas pamati”,  kas ilgus gadus bija galvenais mācību līdzeklis lidmašīnu būves mehānikas  nozarē.  Mācību grāmatu izdeva Maskavā, no jauna to izdeva 1954. gadā tulkojumā vairākās valodās, to skaitā arī vācu un ķīniešu valodā.

1960. gada 29. jūnijā izdotais PSRS Ministru padomes lēmums paziņoja par  Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūta izveidošanu uz šeit esošās kara aviācijas inženieru mācību iestādes bāzes. Par pirmo tās rektoru tika iecelts N. Kaļiņins.  Grūtību bija ne mazums: vajadzēja steidzami uzņemt  studentus  pirmajos trijos kursos visās trijās fakultātēs; vajadzēja komplektēt katedru mācībspēku un studiju palīgspēku sastāvus; vajadzēja nodrošināt ar speciālistiem arī augstskolas saimniecisko dienestu. Tikai 1960. gada jūlijā tika izsludināta studentu uzņemšana 1. 3. kursos. 2. un 3. kursa potenciālie studenti varēja būt tikai citu tehnisko augstskolu studenti. Taču valodas par jaunu augstskolu izplatījās ātri. Rīgā ieradās studenti arī no citām PSRS reģioniem. Šajos pirmajos augstskolai grūtajos gados N. Kaļiņins daudz izdarīja, lai Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūts kļūtu par ievērojamu augstskolu,  kuru ar pateicību atceras bijušie absolventi, par ko liecina viņu regulāras tikšanas tagad jau memoriālajā teritorijā Lomonosova ielā 1 kur kādreiz atrodas viņu  alma mater.

Profesors N. Kaļiņins bija labs lektors, talantīgs kolektīva vadītājs un zinātnieks, bija principiāls un valdzinošs kā cilvēks. Liela atbildības sajūta, mutuļojoša enerģija, darba mīlestība, organizatora spējas – tās ir īpašības, kuru dēļ viņš iemantoja kolēģu un studentu cieņu. Viņš ir vairāk nekā 100 zinātnisku publikāciju, vairāk nekā desmit mācību grāmatu un citu mācību līdzekļu autors, atsevišķi viņa darbi izdoti vairākās ārvalstīs.

Nikolajs Kaļiņins aizgāja no dzīves 2003. gadā 3. martā. Apbedīts Rīgā.

                                                                                 Vladimirs Šestakovs

 

Pilnīgākas ziņas par Rīgas civilās  gaisa flotes inženieru institūtu un Rīgas civilās aviācijas inženieru institūtu,  par profesoru Nikolaju Kaļiņinu, viņa bibliogrāfiju, publicētajiem darbiem var atrast šādos avotos:

1. Шестаков В.З. Вклад ученых Латвии в авиационную науку и технику в 20-ом веке.  LAP Lambert Academic Publishing, 2014.

www.lap-publishing.com…Вклад…авиационную…

2. Шестаков В.З. Хроника катастрофы Рижского авиационного университета,  HOĻDA, 2009 г.,257 с.  www.twirpx.comfile/1114793/

 «Хроника катастрофы Рижского авиационного университета»

3. Шестаков В. З. "Длинная дорога в авиации. От спецшколы ВВС до РКИИГА",, HOĻDA, 2013 г.,248 с. rkiigarau.lv…A…Shestakov…doroga/dlinnaja_doroga…

«Хроника катастрофы Рижского авиационного университета»

4. Щипцов О. РКИИГА мой. Рига: Институт транспорта и связи, 2009. 160 с.

5.  Sk.: Блог В.З. Шестакова

 

Ilustrācijas tēmai