Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Feoktistovs

Sergejs Feoktistovs

Sergejs Feoktistovs (1939. g. 28.jūlijā – 2015. g. 13. februārī Pleskavā, Krievijas Federācijā) – tehnisko zinātņu kandidāts, Rīgas Politehniskā institūta docents, no 1980. gada – Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta docents.

S. Feoktistovs dzimis kalpotāju ģimenē. Viņa māte strādāja par ārsti – neiropatoloģi Jūrmalā.1956. gadā Sergejs Feoktistovs beidza Rīgas 16. vidusskolu un līdz 1958. gadam strādāja par atslēdznieku-komplektētāju Rīgas Elektromehāniskajā rūpnīcā (RER). Šajā gadā viņš iestājas Ļeņingradas Meža tehnikas akadēmijas 1. kursā, bet 1959. gadā tika pārcelts uz Rīgas Politehniskā institūta (RPI) Elektroenerģētikas fakultātes 2. kursu. Pēc studiju beigšanas 1963. gadā saņēma elektrisko mašīnu un aparātu inženiera diplomu. 1963. gadā S. Feoktistovu pieņēma darbā institūta Modelēšanas problēmu laboratorijā par vecāko laborantu, bet 1964. gadā – par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. 1966. gadā S. Feoktistovu ievēlēja par Teorētiskās elektrotehnikas laboratorijas jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku. Šajā gadā viņš iestājas Ļeņingradas Politehniskā institūta klātienes aspirantūrā, uz laiku pārtraucot darbu RPI. 1970. gadā S. Feoktistovs beidza aspirantūru un konkursa kārtībā tika ievēlēts par RPI Elektroenerģētikas fakultātes vecāko pasniedzēju. Pēc septiņiem gadiem viņš sekmīgi aizstāvēja disertāciju un ieguva tehnisko zinātņu kandidāta grādu. 1978. gadā S. Feoktistovu nosūtīja darbā par pasniedzēju uz jaunattīstības valstīm. 1980. gada septembrī viņu atbrīvoja no amata RPI sakarā ar ievēlēšanu par docentu Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūtā. Šos pienākumus viņš turpināja apvienot ar darbu RPI.

Kopš pirmās darba dienas Aviācijas institūtā S. Feoktistovs apliecināja sevi kā lielisku teorētiķi elektrotehnikas jomā, iekļāvās fakultātes zinātniskajā kolektīvā (J. Lukins, V. Orehovs, A. Lukašenoks, N. Ļisicins, M. Paļčihs, G. Utehins u.c.). 1986. gadā S. Feoktistovu ievēlēja par Teorētiskās elektrotehnikas katedras vadītāju.

1992. gadā dzīvesbiedri Feoktistovi pārcēlās uz Pleskavu, Krievijā, kur turpināja pasniedzēja darbu Ļeņingradas Politehniskā institūta filiālē.

 2015. gada 13. februārī Sergejs Feoktistovs aizgāja no dzīves.

Sergejs Čuhins, Vladimirs Šestakovs