Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Kastorskis

Vladimirs Kastorskis

Vladimirs Kastorskis (1908. g. 20. jūnijā Jekaterinburgas guberņā, Krievijas impērijā – 1984. g. 10. novembrī Rīgā, Latvijas PSR) – profesors, tehnisko zinātņu doktors, speciālists lidaparātu aerodinamikā un helikopteru rotoru aerodinamikā.

Vladimirs Kastorskis dzimis 1908. gada 20. jūnijā Jekaterinburgas guberņā, Krievijā. 1930. gadā beidzis Ļeņingradas kara aviotehnisko skolu un strādājis par jaunāko tehniķi dažādās kara aviācijas daļās. Mācījies un beidzis profesora N. Žukovska vārdā nosaukto Gaisa kara inženieru akadēmiju (1934.–1939. g.), pēc tam strādājis par pasniedzēju 1. Čkalova kara aviācijas skolā, bet 1940. gadā iestājies adjunktūrā prof. N. Žukovska vārdā nosauktās Gaisa kara inženieru akadēmijas Aerodinamikas katedrā. Pēc zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas (1942. g.) strādāja turpat Aerodinamikas katedrā par pasniedzēju un katedras priekšnieka vietnieku (1953.–1954. g.)

1949. gadā Rīgā uz divu kara aviācijas tehnisko vidējo mācību iestāžu bāzes tika organizēta Augstākā kara aviācijas inženieru skola, uz kurieni V. Kastorski 1955. gada pārcēla darbā Aerodinamikas, hidraulikas un lidojuma dinamikas katedrā. Šeit viņš aizstāvēja zinātņu doktora disertāciju (1956. g.) un no 1957. gada sāka strādāt par šīs katedras priekšnieku, profesoru, veica zinātnisko darbu lidaparātu un helikopteru rotoru aerodinamikā, vadīja autožīru „Adele-2005” un „Rīga-72” projektēšanu un izgatavošanu, saņemot par šo darbu augstu novērtējumu. Pēc Augstākās kara inženieru skolas reorganizācijas par Civilās aviācijas inženieru institūtu 1960. gadā V. Kastorskis, tāpat kā daudzi citi profesori un zinātņu doktori, tika atvaļināts no armijas un palika strādāt par jaunās augstskolas Aerodinamikas, hidraulikas un lidojuma dinamikas katedras vadītāju, kā arī par zinātniskā darba prorektoru (1960.–1978. g.). Jaunajā augstskolā daudz ko nācās sākt no jauna, iepriekšējā studiju tematika neatbilda jaunā civilās aviācijas institūta profilam, nācās risināt arī zinātniskās pētniecības darba organizācijas problēmas.

Par lieliem sasniegumiem zinātnes, tehnikas un kadru sagatavošanas jomā V. Kastorskim 1965. gadā tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbinieka goda nosaukums.

1979. gadā V. Kastorskis vecuma dēļ atstāja katedras vadītāja vietu, bet turpināja strādāt par šīs katedras profesoru līdz aiziešanai no dzīves 1984. gada 10. novembrī.

Vladimirs Šestakovs

Informācijas avoti:

Cм.: Rīgas Balss. – 1984. – 14. nov.;

Latvijas PSR Mazā enciklopēdija, II sēj. – Rīga: Zinātne. – 1968. – 49. lpp.

 

Tulkoja:

Arturs Žvinklis

Dzintars Ērglis

Ilustrācijas tēmai