Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Milovs

Aleksandrs Milovs

Aleksandrs Milovs (1947. g. 19. janvārī Rīgā, Latvijas PSR) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), uzņēmējs, holdinga kompānijas LNK Group Direktoru padomes priekšsēdētājs.

Aleksandrs Milovs ir dzimis 1947. gada 19. janvārī Rīga. 1964. gadā pēc vidusskolas absolvēšanas viņš iestājies Rīgas Civilās gaisa flotes inženieru institūtā (RCGFII). 1969. gadā viņš ar izcilību absolvējis institūtu specialitātē “Lidmašīnu un dzinēju ekspluatācija” un iestājies aspirantūrā Inženiermehānikas katedrā.  

1973. gadā Aleksandrs Milovs aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju specialitātē “Lidaparātu dinamika un izturība”.

Pēc zinātņu kandidāta disertācijas aizstāvēšanas A. Milovs uzsāka darbu Valsts Civilās aviācijas zinātniskās pētniecības institūta Rīgas nodaļā (kriev. saīsin. - РО ГосНИИ ГА). 1971. gadā Valsts Civilās aviācijas zinātniskās pētniecības institūta Rīgas nodaļa ieguva patstāvīgās struktūrvienības statusu ar četrām nodaļām: aviotehnikas izturības, aerodinamikas, aviodzinēju pielietošanas tautsaimniecībā un matemātiskās modelēšanas. Tā kļuva par vienu no nozīmīgākajiem aviācijas zinātniskajiem centriem Latvijā.

Valsts Civilās aviācijas ZPI Rīgas nodaļā, sākumā ieņemot jaunākā zinātniskā līdzstrādnieka amatu, pēc tam – vecākā zinātniskā līdzstrādnieka un vēlāk sektora vadītāja amatu, Milovs nodarbojies ar aviotehnikas izturības izmēģinājumiem. 1975. gadā viņš sāka vadīt Aviotehnikas izturības izmēģinājumu nodaļu. Viņa vadībā nodaļa pārtapa par zinātniski eksperimentālo centru aviotehnikas (lidmašīnu un helikopteru planieru un to pamatagregātu) dabiskiem stendu izmēģinājumiem. 

Iegūdams pieredzi izmēģinājumos, Milovs nolēma izveidot paša konstruētos izmēģinājumu stendus daudziem Padomju Savienības aviobūvniecības uzņēmumiem. Kooperatīvā kustība, kas bija aizsākusies PSRS pastāvēšanas pēdējos gados, atvēra tirgu šādiem izmēģinājumiem. Aviotehnikas izturības izmēģinājumu nodaļa tika reorganizēta par uzņēmumu Aviatest.

Patlaban Aviatest pārstāv holdinga kompānijas LNK Group aviotehnisko virzienu, kas specializējas aviotehnikas dabisko izmēģinājumu stendu jomā, kā arī nodarbojas ar lidostu iekārtu un dažādu būvkonstrukciju izmēģinājumiem.

Latvijas Republikā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas uzņēmumam izdevās saglabāt tradicionālos sakarus ar Krievijas aviotehnikas ražotājiem un iekļauties aviotehnikas izmēģinājumu darbā Rietumu ražotājiem. Patlaban Aviatest ir vienīgā laboratorija Baltijas reģionā, kurai ir tik plaša pieredze aviotehnikas dabisko izmēģinājumu stendu jomā. Centrs rīko dažāda mēroga testēšanu – no elementāru paraugu līdz pilnizmēra izstrādājumu (МИ-26, МИ-38, KA-62 un SSJ-100  un virknes citu agregātu) izmēģinājumiem. Zinātnisko izmēģinājumu centrā strādā vairāk nekā 60 augstikvalificēti speciālisti. Izmēģinājumu procesos tiek izmantotas daudzkanālu slogojuma sistēmas, izmēģinājumu mašīnas un automatizētās informācijas ieguves un apstrādes sistēmas.

1988. gadā Aleksandrs Milovs nodibinājis zinātniskās ražošanas kooperatīvo apvienību Latvijas Novitātes Komplekss, kas kļuva par Padomju Savienībā pirmo izmēģinājumu stendu iekārtu ražotāju, kā arī sāka ražot dažādas plaša patēriņa preces. Jau 1980. gadu beigās daudzprofila apvienība faktiski kļuva par holdingu.

1991. gadā šī apvienība tika pārveidota par holdinga kompāniju LNK Group. 2011. gadā šajā holdingā izveidojušies trīs nozaru virzieni. Projektus aviācijas jomā īsteno LNK Aerospace. Īpašumu pārvalda un industriālā, biznesa un dzīvojamā sektora projektus attīsta LNK Properties. LNK Industries apvieno visus uzņēmumus, kas ir saistīti ar būvniecību un ražošanu. Tas ļāva piedāvāt pasūtītājiem Latvijas tirgum absolūti jaunu produktu: pilna cikla būvražošanas servisu infrastruktūras, jūras, rūpniecības objektu un civilbūvju celtniecībā. Kā inovatīvais ģenerāluzņēmējs un iekārtu piegādātājs LNK Industries aktīvi strādā ārzemju tirgos: Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Turkmenistānā, Vācijā, Norvēģijā un citās valstīs.

Aleksandrs Milovs ir apmēram desmit izgudrojumu autors un līdzautors. Viņš ir labdarības fonda dibinātājs, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra garants. Milovs ir autoritatīva personība Latvijas uzņēmēju aprindās, viņa viedokli par ekonomiskajiem, politiskajiem un sociālajiem procesiem aktīvi publicē Latvijas plašsaziņas līdzekļi.

                                                                                     Vladimirs Šestakovs