Sākumlapa > Tēmas > Personas
Igors Zakke

Igors Zakke

Igors Zakke (04.03.1926, Rīga - 24.08.2016., Rīgā) – lauksaimniecības zinātņu doktors (Dr.agr.)

Igors Zakke ir Fjodora Zakkes (1891 – 1951) un Lidijas Zakkes (dz. Doņika) (1898 – 1973) dēls. Abi vecāki nāk no Kišiņevas, kur ieguva ģimnāzijas izglītību un audzināšanu krievu kultūras vidē. Neilgi pirms Pirmā pasaules kara tēvs iestājās Rīgas Politehniskajā institūtā. Karam sākoties, studijas nācās pārtraukt un pamest Rīgu.

1920. gadā Fjodors Zakke, jau kopā ar sievu, atgriezās Rīgā. Taču finansiālu grūtību dēļ studijas turpināt nebija iespējams. Jaunajai ģimenei iztikas līdzekļus vajadzēja pelnīt ar fizisku darbu. Stāvoklis mainījās, kad 1934. gadā tēvs mantoja senču lauku īpašumu Zemgales novadā un pievērsās lauksaimniecībai. Šis apstāklis zināmā mērā ietekmēja Igora Zakkes turpmāko likteni – nācās no pilsētas bērna pārtapt par lauku puisi. Igora Zakkes dzimtas kokā cieši savijušās latviešu, vācu un krievu saknes, kas tolaik bija raksturīgs daudzām ģimenēm Latvijā. Dominantes izvēli noteica audzināšana un izglītība.

1940. gada pavasarī Igors Zakke ar izcilību beidza Rīgas 9. krievu pamatskolu. Kara laikā viņš divus gadus mācījās Mežotnes lauksaimniecības vidusskolā (latviešu valodā). 1943. gadā viņu piemeklēja briesmīga slimība – kreisā apakšstilba osteomielīts, kas tolaik draudēja ar vissliktāko iznākumu. Šis pārbaudījums radikāli izmainīja viņa dzīvi, padarot to pilnīgi atšķirīgu no laikabiedru vairākuma. Slimība pasargāja viņu no iesaukšanas kā vācu, tā padomju armijā, taču netraucēja nodzīvot ilgu mūžu un būt par XX gadsimta Latvijas vēsturei nozīmīgu politisku pavērsienu novērotāju, bet ne aktīvu dalībnieku.

1948. gadā Igors Zakke beidza Rīgas 22. krievu vidusskolu un iestājās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē. Studijas (ar dažiem izņēmumiem) noritēja latviešu valodā. Ieguvis augstākās izglītības diplomu, viņš divus gadus nostrādāja par iecirkņa agronomu Rīgas rajona kolhozu MTS. Pēc tam gadus veltīja pētniecības darbam agroķīmijā un augsnes zinātnēs. 1964. gadā Igors Zakke aizstāvēja disertāciju lauksaimniecības zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Viņa spalvai pieder 33 zinātniskās publikācijas, 42 populārzinātniski raksti, 22 biogrāfiskā un vēsturiskā žanra apraksti. 1974. gadā ar Vissavienības Atestācijas komisijas (VAK) lēmumu I. Zakke tiek apstiprināts par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku. 1992. gadā ar Latvijas Valsts Zemkopības zinātniskās pētniecības institūta zinātnes padomes lēmumu I. Zakki nostrificē lauksaimniecības zinātņu doktora grādam (Dr. agr.). 1993. gadā viņš pensionējās. 2008. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātnes padome piešķir Igoram Zakkem agronomijas doktora goda nosaukumu (Dr. agr. Emeritus).

I. Zakke ilgus gadus nostrādāja latviešu vidē, iegūstot tur daudz labus kolēģus un patiesus draugus, iepazīstot, izprotot un iemīlot viņu garīgo pasauli. Zakke nav bijis nevienas partijas biedrs, tāpat nav iesaistījies politiskās akcijās. Viņš ir Latvijas Augsnes zinātnes biedrības un Latvijas Agronomu biedrības biedrs.

Dzīvesbiedre Marija Tabuļska (1927 – 2007), skolota mākslas zinātniece. Jaunie salaulājās slepus, 1952. gada 4. maijā, svētdienā, Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīcā Pārdaugavā. Viņiem svētību deva virsmācītājs tēvs Nikolajs Smirnovs.

Ģimenē izauga divi bērni – meita un dēls.

Igora Zakkes biogrāfiju pierakstīja Tatjana Feigmane

Игорь Закке. Эпизодические воспоминания о Свято-Троицкой Задвинской церкви и её приходе.

Игорь Закке о Нине Онуфриевне Орловой.

Игорь Закке. В память о русской библиотеке Ивановых в Риге.

Ilustrācijas tēmai