Sākumlapa > Tēmas > Personas
Hilels Segāls

Hilels Segāls

Hilels Segāls (1931. g. 23. decembrī Rīgā – 2003. g. 6. oktobrī Rīgā) – hidrotehniķis, profesors, habilitēts inženierzinātņu doktors (Dr. habil. sc. ing.), Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmijas akadēmiķis.

Hilels Segāls ir dzimis 1931. gada 23. decembrī Rīgā, ierēdņu ģimenē. 1939. gadā viņš sācis apmeklēt skolu.

Otrā pasaules kara laikā Hilels kopā ar vecākiem evakuējies no Latvijas un dzīvojis Gidžuvonā (Uzbekistāna), pēc tam – Kazaņā (Tatārijas APSR). Viņa tēvs – Jakovs Segāls – ticis mobilizēts un karojis pret nacistiem Latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā.

1945. gada februārī Segālu ģimene atgriezusies Rīgā. 1951. gadā Hilels Segāls absolvējis Rīgas 22. vidusskolu un iestājies Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Hidromeliorācijas fakultātē (patlaban – Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Pēc augstskolas absolvēšanas, no 1956. līdz 1958. gadam, H. Segals strādājis par darbu vadītāju Ūdenssaimniecības būvniecības pārvaldes iecirkņos padomju saimniecībās “Umurga”, “Katvari”, “Burtnieki”; pēc tam – par inženieri un vecāko inženieri projektēšanas institūta “Siltumprojekts” Kompleksās projektēšanas nodaļas būvniecības grupā (1958-1960).

1960. gadā Hilels Segāls sācis strādāt Latvijas Hidrotehnikas un meliorācijas ZP institutā, kur viņš arī nostrādājis līdz pat sava mūža beigām - 43 gadus. Institūts ne reizi vien bija mainījis savu nosaukumu un pakļautību (pēdējais nosaukums – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības un Zemes zinātniskais institūts). No 1968. gada H. Segāls vadījis šā institūta Hidrotehniskās būvniecības nodaļu, kas viņa vadībā allaž bijusi par zinātniskā institūta vadošo struktūrvienību.

Hilels Segāls ir beidzis aspirantūru un 1963. gadā aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju; 1993. gadā –  disertāciju habilitēta tehnisko zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.  

No 1994. gada H. Segāls  –  Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Arhitektūras un būvniecības katedras profesors. Šeit jau kopš 1986. gada viņš lasījis lekcijas studentiem, maģistrantiem un doktorantiem. Viņa vadībā tika sagatavotas un aizstāvētas 6 disertācijas.

1994. gadā profesors Hilels Segāls tika ievēlēts par Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmijas akadēmiķi.

H. Segāls - atzīts speciālists hidrotehnikas jomā, viņa interešu loks bijis visai plašs. Viņš pētījis ne tikai hidrotehnisko būvju konstrukciju filtrācijas procesus, bet arī zivju aizsardzības problēmas, atkritumu izgāztuvju iekārtošanu un to ietekmi uz apkārtējo vidi, polimēru materiālu un konstrukciju ieviešanas iespējas ūdenssaimniecībā.  

Profesora Segāla vadībā tika rīkoti pētījumi hidrauliskās modelēšanas jomā, izstrādāti zinātniski pamatoti optimālie risinājumi Daugavas krastu aizsardzības jomā. Vēl viņa vadībā tika veikti modelēšanas pētījumi ar mērķi novērtēt Daugavas gultnes padziļināšanas sekas un jaunu hirdrotehnisko būvju celtniecības ietekmi uz hidroloģisko upes režīmu, izstrādāti Jēkabpils aizsardzības no plūdiem varianti, apsekotas dažas Rīgas pilsētas kanāla problēmas, modelēta ūdens slaloma trase pie Rīgas.

Profesora Segāla zinātnisko pētījumu rezultāti ir apkopoti vairāk nekā 200 rakstos un 12 patentos; referātos, kas lasīti zinātniskajās konferencēs.

Hilels Segāls bijis PSRS Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrijas eksperts  (Sanktpēterburgas aizsargdambja ekspertīze, Kerčas hidromezgla u. c. ekspertīzes), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sertificēts eksperts, problēmu padomes “Hidrotehniskās būves un konstrukcijas” loceklis, Latvijas Melioratoru biedrības loceklis.

1998. gadā profesors Segāls kļuvis par Henrija Forda Eiropas konkursa vides aizsardzības jomā laureātu (Henry Ford European Conservation National Award); 2000. gadā viņš saņēmis sudraba medaļu “Par centību” no Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas.

Hilels Segāls bija iemantojis pelnītu autoritāti ne tikai zinātniskajās aprindās vien, bet arī draugu vidū. Kopš studiju laikiem viņš bijis neapstrīdams līderis studentu vidū, tūrisma pārgājienu organizētājs un pastāvīgais dalībnieks. Šie tūrisma pārgājieni norisinājušies pa Latvijas, Krievijas, Baltkievijas, Centrālāzijas kalniem un lejām, kā arī pa upēm.

Hilels Segāls ir miris pēc smagas slimības 2003. gada 6. oktobrī Rīgā.  

                                                                                    

                                                                                              Ērika Tjuņina

Ilustrācijas tēmai