Sākumlapa > Tēmas > Personas
Božena Vitvicka

Božena Vitvicka

Božena Vitvicka  (dzimusi Zaborovska, 1879. g. 24. janvārī Viļņas guberņā, Krievijas impērijā – 1923. g. 12. janvārī Rīgā, Latvijas Republikā) – aktrise (skatuves uzvārds Raviča), teātra kritiķe (pseidonīms Binoklis), žurnāliste, skatuves mākslas docētāja.*

Saskaņā ar Boženas Vitvickas pases datiem un viņas sniegtajām ziņām Latvijas pilsonības saņemšanas lietā viņas dzimšanas gads minēts 1879.  Taču, analizējot viņas dzīves ceļu, iznāk, ka viņas reālais vecums neatbilst dokumentos ierakstītajam. Jāpiezīmē, ka ne nekrologos, ne nevienā paziņojumā par viņas nāvi vai publicētajās līdzjūtībās aizgājējas dzimšanas gads nav minēts.

Izglītību aktiermākslā B. Vitvicka apguva Pēterburgas Teātra skolas dramatiskajos kursos. Kā var secināt no publikācijas laikrakstā “Rigasche Rundschau” (Rīgas Apskats) – dramatiskajos kursos aktiermeistarību viņa apguva V. Dalmatova vadībā. Ar skatuves pseidonīmu Raviča viņa uzstājās gan Pēterburgā, gan citos lielajos Krievijas impērijas teātra centros. 1900. gadu sākumā krievu valodai un literatūrai veltītajos kultūras pasākumos viņu pieteica skatītājiem    viņas pirmslaulības uzvārdā Zaborovska.

Savas dzīves laikā viņa publicēja rakstus un aprakstus dažādos periodiskos izdevumos – ”Рижский вестник”, “Прибалтийский край”, “Рижские ведомости”,  “Рижская жизнь”, “Рижская мысль”, “Театр и искусство”, “Рижский курьер”.

No 1900. (pēc citiem avotiem – 1904.) gada B. Vitvicka vadīja Krievu mūzikas biedrības mūzikas skolas drāmas studiju, šo pienākumu viņa veica līdz 1915. gadam. Pirmā pasaules kara un revolūcijas laikā viņa dzīvoja Pētrogradā, turpināja darboties iepriekšējā jomā – sadarbojās ar žurnālu “Театр и искусство” (Teātris un Māksla), ieguva atzinību krievu teātra kritiķu vidē.

1920. gada beigās B. Vitvicka atgriezās Rīgā. Šeit viņa turpināja sabiedrisko, publicistisko un pedagoģisko darbību. 1921. gada februārī sāka iznākt laikraksts “Рижский курьер” (Rīgas Kurjers) un B. Vitvicka kļuva par avīzes Teātra nodaļas vadītāju. 1921. gada maijā viņa organizēja jaunās krievu dzejas vakaru “Krievijas atskaņas” (Отголоски России), bet septembrī krievu mūzikas un teātra pulciņa  ietvaros viņa atvēra drāmas kursus. 1922. gada jūlijā B. Vitvicka piedalījās Krievu literatūras un mākslas  biedrības dibināšanā. Tās mērķis bija apvienot  literatūras un mākslas nozarē darbojošos profesionāļus. Biedrībai bija arī savs klubs. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts M. Muratovs, par vicepriekšsēdētāju kļuva mākslinieks N. Bogdanovs-Beļskis, par sekretāru – žurnālists un skolotājs H. Grosens, vēlāk valdē darbojās arī I. Bulatovs, B. Vitvicka, S. Majevskis un L. Ostrouhovs.

Сегодня, № 103, 08-05-1921

Rīgā Božena Vitvicka interesējās par teātri visdažādākajās tā izpausmēs, vienmēr bija lietas kursā par skatuves mākslu, arī par  notiekošo latviešu teātra pasaulē. Viņas raksti bija lasāmi arī latviešu periodiskajos izdevumos, piemēram, laikrakstā “Latvis”. Lūk, kā par viņas aktivitātēm teātra druvā atsaucās publikācija laikrakstā “Latvijas Sargs” 1920. gada novembrī: “Viņai jāpateicas arī par Blaumaņa “Indrāni” izrādīšanu  Rīgas krievu teātrī un  par latviešu  dramatiskās mākslas popularizēšanu krievu presē. Kā dramatisko kursu vadītāja Rīgā viņa izaudzinājusi arī latviešu teātrim dažus iecienītus spēkus.”

B. Vitvickai bija plašs draugu un paziņu loks, ar daudziem viņai bija pastāvīgas attiecības, arī ar dzejnieka Igora Severjaņina ģimeni, viņa cik vien iespējams vienmēr atbalstīja draugus un kolēģus. 

Božena Vitvicka aizgāja no dzīves Rīgā 1923. gada 12. janvārī pēc  smagas, ilgstošas slimības. B. Vitvickas apstāvēšana pēc katoļu ceremonijas notika Marijas Magdalēnas baznīcā, bet pēc pareizticīgo ceremonijas – Rīgas Pokrova kapsētas kapličā. Bēres notika 1923. gada 15. janvārī daudzu pavadītāju klātbūtnē Pokrova kapsētā.

Rigasche Rundschau, Nr. 109, 12-01-1923

Сегодня, Nr. 9, 13-01-1923

Visu savu dzīvi B. Vitvicka  ir veltījusi teātrim. Lūk, rezumējums no laikabiedru atmiņām: “… viņa bija sabiedrisks cilvēks un viņai patika pulcēt ap sevi literatūru cienošu sabiedrību, viņa bija arī Teātra biedrības iniciatore un dvēsele…”.

 

Ģimenes locekļi:

Brālis Donāts Zaborovskis (1871. 11. novembrī Viļņas guberņā – ?) – krievu valodas pasniedzējs Romas Kara akadēmijā, tulkotājs no itāļu valodas, žurnālists, izdevējs un laikraksta “Рижский курьер” (iznāca no 1920. gada 25. decembra līdz 1924. gada 15. maijam) galvenais redaktors; 1927. gadā informācijas avotos viņš minēts kā redaktors un tulkotājs. 1939. gadā aizbrauca uz Vāciju.

Vīrs Leonīds Vitvickis (1856 g. 19. maijā Hersonas guberņā – 1920. g. 17. februārī Rīgā) – žurnālists, sabiedrisks darbinieks, laikrakstu ”Рижский вестник”, “Рижские ведомости”,    “Рижская мысль” redaktors. (Skat. L. Vitvicka biogrāfiju.)

                                                   Tekstu sagatavoja  Aleksandra Jakovļeva (2021. gada jūlijs)

 

*(Šis teksts ir nedaudz saīsināts tulkojums no krievu valodas.)

Informācijas avoti:

LVVA, 2996. f., 20. apr., 25400. lieta;

LVVA, 3234. f., 2. apr., 13520. lieta;

Māksla. «Pasīstamā teātra kritiķe Božena Vitvickaja», Latvijas Sargs № 271, 27.11.1920.

Mākslas dzīve, «Dramatisku studiju atver», Latvis № 16, 18.09.1921.

Rigaer Chronik. Kunst und Geistesleben. Russische Gesellschaft für Literatur und Kunst. Rigasche Rundschau № 276, 07.12.1922.

Сообщения о смерти Божены Витвицкой. Rigasche Rundschau № 9, 12.01.1923.

Б.И. Витвицкая [Некролог] и сообщения о смерти. Сегодня № 9, 13.01.1923.

Māksla. Božena Vitvickaja (Binokļ) [Nekrologs]. Latvijas Sargs № 10, 14.01.1923.

Žurnalistes Vitvickas bēru dienā. Brīvā Zeme № 11, 15.01.1923.

Хроника. «Похороны Б. И. Витвицкой», Сегодня № 11, 16.01.1923.

Новая русская книга №2, Ежемесячный критико-библиографический журнал под редакцией проф. А.С. Ященко, февраль 1923, Берлин. Стр. 44.

Нео-Сильвестр. «Светлой памяти Б.И. Витвицкой», Вечернее время: ежедневная русская газета № 249, 12.01.1925.

Дело бывшего редактора и издателя «Рижского курьера», Сегодня № 9, 13.01.1925, стар. 5.

И.Ф. Масанов Словарь псевдонимов русских писателей, учёных и общественных деятелей. Издательство Всесоюзной книжной палаты, Москва, 1960. стр. 107.

Генрих Гроссен, Жизнь в Риге, Часть 2 "Даугава" № 2, 1994 : https://www.russkije.lv/ru/journalism/read/ziznj-v-rige/03_zv_vtoraja_chastj.html

Александр Гурин. «Витвицкий Леонид Николаевич» (биография): https://www.russkije.lv/ru/lib/read/l-vitvicky.html

 

Ilustrācijas tēmai