Jaunā valsts Eiropas kartē

Jaunā valsts Eiropas kartē

Pēc Pirmā pasaules kara Eiropā radās vairākas jaunas valstis. Latvijas Republika neatkarību pasludināja 1918. gada 18. novembrī.

Jaunā valsts bija daudznacionāla. Līdztekus latviešu vairākumam neatkarīgajā Latvijā mājoja vairākas nozīmīgas minoritātes.

20.–30. gados skaitliski lielākā bija krievu minoritāte. Latvijā dzīvoja vairāk nekā 200 tūkst. krievu, no tiem divas trešdaļas – Latvijas austrumdaļā, Latgalē. Tie lielākoties bija sīkzemnieki. Aptuveni 30 tūkst. krievu dzīvoja Rīgā, kur tie veidoja vairāk nekā 7% iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar 1913. gadu krievu skaits Rīgā un visā Latvijā bija samazinājies. Tās bija sekas iedzīvotāju masveida evakuācijai Pirmā pasaules kara gados. Bet krievu diasporu papildināja bēgļi no Padomju Krievijas, kuri kļuva par vietējās krievu kultūras un zinātnes elites neatņemamu sastāvdaļu. Starpkaru laikā Rīga bija viens no krievu ārzemju kultūras centriem.

Gandrīz visi krievi bija Latvijas pilsoņi. Krievu valoda pēc izplatības ieņēma otro vietu aiz latviešu valodas. Visu parlamentārās republikas pastāvēšanas laiku Saeimā bija atļauts teikt runas ne tikai latviešu, bet arī krievu un vācu valodā.

1934. gada 15. maija valsts apvērsums sagrāva jauno Latvijas demokrātiju. Valstī nedarbojās Satversme, tika atlaista Saeima un likvidētas visas politiskās partijas, ieviests ārkārtas stāvoklis. Tika arestēti daudzi pazīstami politiskie darbinieki, tostarp viens no populārākajiem krievu deputātiem Meletijs Kaļistratovs. Nacionālās minoritātes, tai skaitā Latvijas krievi, bija gandrīz izstumti no valsts dienesta, pavājinājās viņu pozīcijas ekonomikā un kultūrā.

Юрий Абызов. Латвийская ветвь российской эмиграции

Юлия Александрова. Судьба царского генерала

Юлия Александрова. Забытые герои

Генрих Гроссен. Жизнь в Риге

Николай Кабанов. Чаксте и его команда

Димитрий Левицкий. О положении русских в независимой Латвии

Андрей Седых. Там, где была Россия

Татьяна Фейгмане. Русские в довоенной Латвии

Татьяна Фейгмане. Русские в политической жизни Латвии (1918-1940)

Татьяна Фейгмане. Депутаты-старообрядцы в латвийском Сейме

Выдержки из книги: Bernhard Lamey Die Minderheiten in Lettland. - Riga-Berlin, 1931

"Не придет ли за сильной властью власть несправедливая"

Ilustrācijas tēmai