Sākumlapa > Tēmas > Personas
Arhibīskaps Aleksandrs (Matrjoņins)

Arhibīskaps Aleksandrs (Matrjoņins)

Aleksandrs (laicīgais vārds – Sergejs Matrjoņins; 1973. gada 6. septembrī Rīgā, Latvijas PSR) – Daugavpils un Rēzeknes arhibīskaps.

1988. gadā, pēc Rīgas 75. vidusskolas astotās klases absolvēšanas, nākamais bīskaps Aleksandrs iestājies Dzelzceļnieku arodskolā, kurā ieguvis vidējo un profesionālo izglītību.  
1989.-1990. gadā nākamais bīskaps studējis glezniecību un grafiku privātstudijā; piedalījies Rīgas Visu Svēto dievnama restaurācijā. Šajā dievnamā viņš arī piekalpojis altārī.  

1991. gadā viņš kļuvis par Rīgas un Visas Latvijas Arhibīskapa Aleksandra (Kudrjašova) hipodiakonu (baznīcas kalpotājs, kas parasti piekalpo arhierejam – tulkot. piezīme). Viņš veica kalpošanas darbu kā Eparhiālās pārvaldes sekretāra palīgs, vienlaicīgi izpildot referenta pienākumus.  

1997. gada 20. aprīlī Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs iesvētījis hipodiakonu inoka kārtā ar garīgo vārdu Aleksandrs - par godu sirdsskaidrajam Sviras Aleksandram. 1997. gada septembrī Rīgas domes oficiālās delegācijas sastāvā nākamais bīskaps piedalījies Maskavas pilsētas 850-gades svinībās.  

1998. gada 22. martā Rīgas Svētās Trijādības katedrālē Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs iesvētījis Aleksandru (Matrjoņinu) par hierodiakonu.  

1998. gada 6. septembrī Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Aleksandrs iesvētījis Aleksandru (Matrjoņinu) par hieromūku (hieromūks – priesteris mūks – tulkot. piezīme).  

Saskaņā ar 1998. gada 16. oktobra rīkojumu t. Aleksandrs (Matrjoņins) tika iecelts par mājas Krusta baznīcas par godu sirdsskaidrajam Sarovas Serafimam pārzini un  par Rīgas Svētās Trijādības katedrāles štata klēriķi.1999. gada 20. martā Visaugstisvētītais Arhibīskaps Aleksandrs iesvētījis viņu mūku kārtā ar vārdu Aleksandrs - par godu sv. labticīgajam kņazam Ņevas Aleksandram. Jauniesvētītajs mūks tika nozīmēts kalpošanai par rakstvedi un personīgo sekretāru.1999. gadā Svētīgais Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II pagodināja t. Aleksandru (Matrjoņinu), piešķirot viņam tiesības nēsāt krūšu krustu.

2000. gadā Aleksandrs (Matrjoņins) pabeidzis studijas Rīgas Garīgajā seminārā.  
2001. gadā par godu Svētās Pashas svētkiem (Lieldienām) t. Aleksandrs (Matrjoņins) tika iecelts igumena kārtā.

1999. gadā un 2001. gadā oficiālo delegāciju sastāvā t. Aleksandrs piedalījies Latvijas Valsts Prezidentu Gunta Ulmaņa un Vairas Vīķes-Freibergas vizītēs  Grieķijā.  
2002. gadā ar Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) svētību t. Aleksandrs (Matrjoņins) strādājis komisijā, kas tika izveidota, lai sagatavotos svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa (Pommera) kanonizācijai.

2003. gadā par godu Svētās Pashas svētkiem Svētīgais Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II apbalvojis t. Aleksandru (Matrjoņinu) ar tiesībām nēsāt palicu (jeb sānautu – priestera dievkalpojuma tērpa daļa – tulkot. piezīme).2003. gadā viņš strādājis svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa svēto relikviju atrašanas komisijā. Tajā pašā gadā par šo darbu viņš, kā arī visi pārējie komisijas locekļi, tika apbalvots ar Arhiereja svētīto pateicības grāmatu.2004. gadā t. Aleksandrs (Matrjoņins) aktīvi piedalījies Tihvinas brīnumdarošās Vissvētās Dievmātes ikonas un svēto sirdsskaidro mocekļu lielkņazienes Jeļizavetas un mūķenes Varvaras svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā komisiju darbībā.2005. gadā, pēc Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ieteikuma, Svētīgākais Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II apbalvojis t. Aleksandru (Matrjoņinu) ar tiesībām nēsāt krustu ar rotājumiem.Ar Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) svētību dažu pēdējo gadu laikā t. Aleksandrs veicis paklausības darbu, būdams atbildīgais par baznīcas laikrakstu «Vinogradnaja Loza» („Vīnogulāja Stīga”) (Latvijas Pareizticīgās Baznīcas preses izdevums) un par LPB oficiālo interneta mājas lapu, vienlaicīgi būdams mājas lapas redaktors un LPB preses dienesta loceklis.2005. gada decembrī Baznīcas Garīdznieku pilnsapulcē viņš tika ievēlēts par LPB Baznīcas Tiesas sekretāru.

2006. gada janvārī t. Aleksandrs tika nozīmēts par atjaunotās Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles otro priesteri.2006. gadā viņš strādājis komisijas sastāvā, kuras uzdevums bija sagatavot un organizēt Maskavas un visas Krievijas Patriarha Aleksija II vizīti un cienīgu uzņemšanu Latvijas Republikā.

2006. gada 21. jūlijā Kazaņas Vissvētās Dievmātes katedrālē Maskavā, Dievišķās liturģijas laikā, Svētīgākais Maskavas un visas Krievijas Patriarhs Aleksijs II iecēlis t. Aleksandru arhimandrīta kārtā.
2006. gadā arhimandrīts Aleksandrs iestājies Maskavas Garīgās Akadēmijas neklātienes nodaļā.

2006. gada 17. augustā oficiālajā Patriarha rezidencē Maskavā, Svētā Daniila klosterī Visu Krievijā Atspīdējušo Svēto baznīcā notika arhimandrīta Aleksandra (Matrjoņina) pasludināšana par Daugavpils bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikāru.

2006. gada 19. augustā Kristus Pestītāja dievnamā Maskavā, Dievišķās liturģijas laikā arhimandrīts Aleksandrs (Matrjoņins) tika hirotonizēts (jeb iesvētīts) par Daugavpils bīskapu, LPB vikāru.2013. gada 12. martā, pēc Sv. Sinodes lēmuma, arhijerejs Aleksandrs (Matrjoņins) tika iecelts par Daugavpils un Rēzeknes Bīskapu.

2023. gada 23. jūlijā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas galva, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs (Kudrjašovs) iecēlis Daugavpils un Rēzeknes bīskapu Aleksandru (Matrjoņinu) arhibīskapa kārtā.

Šo rakstu ir sagatavojusi Oksana Dementjeva,
izmantojot www.pravoslavie.lv interneta mājas lapas materiālus.  

Епископ Даугавпилсский и Резекнеский Александр. Православие в Латгалии: от викариатства к епархии" (PDF)

О.Дементьева. Епископ Александр: «Кому много вверено, в того больше взыщут»

О.Дементьева. Епископ Александр: «Истинное счастье - жить с Богом»

В Даугавпилсе состоялось празднование 10-летия Архиерейской хиротонии Преосвященнейшего епископа Александра

 

Ilustrācijas tēmai