Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jegors Beļavskis

Jegors Beļavskis

Jegors Beļavskis (1838. g. 14./26. aprīlī Smoļenskas gub. — 1903. g. 1./14. decembrī Sanktpēterburgā) — pedagogs valodnieks, krievu valodas un literatūras pasniedzējs, no 1886. līdz 1902. gadam Rīgas Aleksandra ģimnāzijas direktors.

Jegora Beļavska  tēvs — Vasīlijs Beļavskis (1805/06 — 1886) — bijis Smoļenskas guberņas Gžatskas apriņķa Stolbovas sādžas pareizticīgais mācītājs (jeb priesteris). Šajā sādžā kā priesteris viņš kalpojis 25 gadus. Ģimenē bija seši bērni, trīs no viņiem – Jegors, Aleksandrs un Marija – nākotnē veltīja sevi pedagoģiskajai darbībai.

1861. gadā Jegors Beļavskis absolvējis Maskavas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti. Pēc tam viņš sācis mācīties Pedagoģijas kursos. Šeit par pasniedzējiem strādājuši tā laika slavenie zinātnieki – akadēmiķis Fjodors Buslajevs, kas ir lingvistiskās rusistikas pamatlicējs; nākamais Maskavas Universitātes rektors Nikolajs Tihonravovs.

1862.-1883. gadā J. Beļavskis pasniedzis krievu valodu un literatūru virknē Krievijas ģimnāziju, tajā skaitā gandrīz 20 gadus - Maskavas 5. ģimnāzijā. Šajā mācību iestādē par viņa skolniekiem bija tādas izcilas personības, kā nākamais slavenais krievu reliģiskais filozofs un dzejnieks Vladimirs Solovjovs (1853-1900), nākamais pazīstamais vēsturnieks un sociologs Nikolajs Karejevs (1850-1931) un krievu zinātnieks psihiatrs, klasiskās mācību grāmatas “Psihiatrijas kurss” autors Sergejs Korsakovs (1854—1900).

Tolaik Jegors Beļavskis kļuvis par virknes mācību grāmatu autoru. 1869.  gadā klajā nāca viņa “Rakstniecības teorija...”/ «Теория словесности…» (kas līdz 1900. gadam piedzīvojusi astoņus izdevumus); 1875. gadā —  “Senās baznīcslāvu un krievu valodas etimoloģija, kas tuvināta grieķu un latīņu valodu etimoloģijai” / «Этимология древнего церковнославянского и русского языка, сближенная с этимологией языков греческого и латинского»; 1881. gadā — “Domrakstu vadīšanas metode ģimnāziju vecākajās klasēs ar tematu un domrakstu pielikumu”/ «Метод ведения сочинений в старших классах гимназий с приложением тем и сочинений».

1870. gados J. Beļavskis līdztekus darbam Maskavas 5. ģimnāzijā sadarbojies ar zinātnisko žurnālu “Filoloģiski raksti”/«Филологические записки», kā arī pasniedzis Maskavas Komercskolā.

1878. gadā atvaļinājuma laikā J. Beļavskis apmeklējis Rīgas Jūrmalu, kuras popularitāte kā kūrorta tolaik strauji pieauga. Šeit viņš iepazinās ar Annu Karumu, kas bija pansijas, kurā viņš apmetās, saimnieces meita, un drīzumā viņš Annu bildinājis.

1883. gadā dzīvesbiedri Beļavski pārcēlušies no Maskavas uz Tveru, kur ģimenes galva bija saņēmis Tveras ģimnāzijas inspektora amatu. 

Savus atvaļinājumus Jegors Beļavskis pārsvarā pavadījis Rīgas Jūrmalā, kur arī iepazinies ar Tērbatas mācību apgabala kuratoru M. Kapustinu (šā mācību apgabala sastāvā ietilpa Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes guberņas; no 1893. gada tas pārdēvēts par Rīgas mācību apgabalu). Kapustins arī piedāvājis Beļavskim Rīgas Aleksandra ģimnāzijas direktora vietu.

16 gadu laikā — no 1886. līdz 1902. gadam - Jegors Beļavskis ieņēmis Rīgas Aleksandra ģimnāzijas direktora amatu. Tolaik ģimnāzijā mācījās daudzi nākotnē pazīstamie politiķi, zinātnieki, augsti stāvošie ierēdņi. Viņu vidū – nākamais LR Saeimas deputāts Aleksandrs Bočagovs, Latvijas Dzelzceļa galvenais direktors Andrejs Rode, medicīnas zinātņu doktors, profesors Sergejs Tomiļins u.c.

1893. gadā Rīgā izdotajā grāmatā “Rīgas Aleksandra ģimnāzijas 25. gadskārta” / «25-летие Рижской Александровской гимназии» (sastādītājs: O. Miļevskis)  tika atzīmēts, ka direktora Beļavska laikos ģimnāzijā daudz vairāk laika sāka pievērst mākslai – “īpašu attīstību” ieguva literārie vakari, tika izveidots skolēnu orķestris. Bet par ģimnāzistu zināšanu līmeni liecina šāds fakts: literārajos vakaros ģimnāzisti iestudējuši fragmentus no sengrieķu traģēdijām, spēlējot lomas oriģināla valodā. 

Tajā pašā grāmatā ir atzīmēts, ka tolaik Aleksandra ģimnāzijā vēlējās mācīties ne tikai rīdzinieki vien. Ģimnāzijas reputācija bijusi tika augsta, ka mācīties tajā devās Kauņas, Vitebskas, Minskas un Viļņas guberņu iedzīvotāju bērni.

Rīgā J. Beļavskis turpinājis nodarboties ar zinātnisko darbu. Viņš sadarbojies ar Sanktpēterburgas žurnāliem, publicējis virkni pedagoģisko darbu recenziju, rakstu “Kādēļ mūsu vidējās mācību iestādes maz audzina?” / «Почему наши средние учебные заведения мало воспитывают?» (žurnāls “Audzināšanas vēstnesis” / «Вестник воспитания, 1890, Nr.), izdevis zinātniski populāro darbu “Apustuļiem pielīdzināmais kņazs Vladimirs” / «Равноапостольный князь Владимир» (Rīga, 1888. g.).

Beļavska pedagoģiskais stāžs sastādījis apmēram 40 gadus.1902. gadā viņš bija pieņēmis sava bijušā audzēkņa kņaza N. Šahovska piedāvājumu un sācis strādāt Krievijas Impērijas galvaspilsētā, ieņemot augsti stāvoša ierēdņa amatu. Tomēr ilgi nostrādāt Sanktpēterburgā viņam neizdevās — 1903. gada 1. decembrī (14. dec. - pēc jaunā stila) viņš nomira. Jegors Beļavskis apbedīts Novodevičjes kapsētā Sanktpēterburgā.

Pēc J. Beļavska nāves, 1905. gadā, klajā nākusi viņa grāmata “Pedagoģiskās atmiņas: 1861.—1902. g.” / «Педагогические воспоминания: 1861—1902 гг.» (Maskava: žurnāla “Audzināšanas vēstnesis” / «Вестник воспитания» red.).

 

                                                                                     Aleksandrs Gurins, Irēna Ase

 

Informācijas avoti:

25-летие рижской Александровской гимназии / Сост. О. Милевский. — Рига, 1893.;

Белявский Егор Васильевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. — СПб., 1890—1907;

https://drevo-info.ru/articles/26587.html ;

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=58127

 

Ilustrācijas tēmai