Sākumlapa > Tēmas > Personas
Darijs Nagujevskis

Darijs Nagujevskis

Darijs Nagujevskis (1845. g. 26. oktobrī / 7. novembrī Podoļskas guberņā, Krievijas impērijā – 1918. gadā Maskavā, Krievijas PFSR) – pedagogs, profesors, zinātnieks latīnists. Strādājis Rīgas Aleksandra un Lomonosova ģimnāzijās. 

Nākamais profesors Darijs Nagujevskis ir dzimis Podoļskas guberņas Orlovas sādžā, muižnieka Iļjas Nagujevska ģimenē. Darijs ir ieguvis labu mājas audzināšanu,1861. gadā jauneklis iestājies Kijevas 1. ģimnāzijas 4. klasē. Ģimnāzijā viņš apguva latīņu valodu Sv. Vladimira Kijevas Universitātes profesora vadībā, kas arī ietekmējis jaunekļa turpmāko likteni  – viņš kļuva par latīnistu. 

1866. gadā D. Nagujevskis  absolvējis Kijevas 1. ģimnāziju un iestājies Imperatora Novorosijskas (Odesas) Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē. Pēc universitātes absolvēšanas viņš strādājis par latīņu valodas pasniedzēju Rīgas Aleksandra ģimnāzijā.  

Rīgā Darijs Nagujevskis nodzīvojis vairāk nekā 10 gadus un parādījis sevi kā visai daudzpusīgs cilvēks. Viņš ne tikai pasniedza Aleksandra ģimnāzijā un Lomonosova sieviešu ģimnāzijā, bet arī kā mūzikas kritiķis publicēja laikrakstā “Rižskij vestņik” rakstus un sakomponēja dažas muzikālas lugas klavierēm, kā arī piesaistīja sev speciālistu uzmanību, darbojoties zinātniskā laukā.  

Galvenie Darija Nagujevska zinātniskie darbi, kas uzrakstīti Rīgā:

«Характер и развитие римской сатиры»/ “Romiešu satīras raksturs un attīstība”;

«Римская сатира и Ювенал»/ “Romiešu satīra un Juvenāls”;

«Первая сатира Ювенала»/ “Juvenāla pirmā satīra”.

1883. gadā Tērbatas (patlaban – Tartu) Universitātē D. Nagujevskis aizstāvējis doktora disertāciju tematā: «De Juvenalis vita observationes».  Tā paša gada 18. jūnijā viņš iecelts par ordināro profesoru Imperatora Kazaņas Universitātes Romiešu valodniecības katedrā.

Profesors D. Nagujevskis ir publicējis dažus desmitus zinātniskos darbus, pie tam ne tikai seno romiešu literatūrā, bet arī vēsturē, numismātikā, tajā skaitā darbu «Обозрение персидских монет»/ “Peršiešu monētu pārskats”. Profesors ticis apbalvots ar Persijas Lauvas un Saules ordeni, kā arī ar virkni Krievijas ordeņu. Darijs Nagujevskis ir latīņu valodas mācību grāmatas autors.

Darijs Nagujevskis ir miris 1918. gadā Maskavā, precīzs viņa nāves datums nav zināms.

                                                                                     Аleksandrs Gurins