Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vsevolods Kačans

Vsevolods Kačans

Vsevolods Kačans (1955.g. 27. augustā  Rustavi  pilsētā Gruzijā) – filozofijas doktors, Latvijas Universitātes asociētais profesors.

V. Kačans dzimis Gruzijā, Rustavi pilsētā. 1978. gadā beidza Rīgas Politehniskā institūta Aparātbūves un automatizācijas fakultāti. Pēc institūta beigšanas speciālistu sadalē tika nosūtīts darbā Rīgā (1978. g.). Precējies ar Edīti Kačani, ģimenē divi bērni un mazmeita.

No 1983. līdz 1987. gadam mācījās aspirantūrā Latvijas Valsts universitātē filozofiju un radošās darbības metodoloģiju. 1993. gadā aizstāvēja doktora darbu par tēmu „Radošās darbības regulatīvo programmu analīzes specifika”. Par saviem skolotājiem uzskata prof. J. Vedinu, prof. A. Poli, prof. E. Liepiņu, prof. V. Ņikiforovu, prof. I. Vedinu.

No 1989. gada V. Kačans veic akadēmisko darbību, lasa lekcijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē. Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras asociētais profesors. Viņš ir pasniedzējs arī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (līdz 2006. gadam Baltijas krievu institūts) kopš tā izveidošanas brīža 1993. gadā. Šajās augstskolās V. Kačans lasa sekojošus kursus: loģiku, epistemoloģiju, apziņas filozofiju, zinātnes filozofiju, zinātniskās izziņas metodoloģiju u.c.

Vsevolods Kačans ir virknes zinātnisko rakstu autors loģikā, zinātnes filozofijā, apziņas un izziņas teorijā. Viņš tāpat ir mācību grāmatu autors loģikā un vispārējā filozofijā.

 

Sergejs Coja

Tulkoja:

Arturs Žvinklis

Dzintars Ērglis