Sākumlapa > Tēmas > Personas
Bīskaps Jānis (Sičevskis)

Bīskaps Jānis (Sičevskis)

Jānis (Vladimirs Sičevskis: 1978.gada 12. jūlijā Valmierā, Latvijas PSR) – Jelgavas bīskaps, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs.

Dzimis strādnieka un kalpotāja ģimenē. Kristīts bērnībā  Limbažu Kunga Apskaidrošanās baznīcā.

1986. - 1996. gadā  mācījies Limbažu vidusskolā. 2002. gadā pabeidzis Latvijas Sporta akadēmiju ar bakalaura grādu, 2004. gadā ieguvis pedagoģijas zinātņu maģistra grādu. 

Laika periodā no 1991. līdz 2004. gadam bija Latvijas kanoe airēšanas izlases dalībnieks, daudzkārtējs Pasaules kausa etapu uzvarētājs, Eiropas kanoe airēšanas čempionātu laureāts.

Kopš 1996. gada strādājis par sportistu instruktoru Latvijas Izgītības un zinātnes ministrijas sporta pārvaldes pedagoģijas nodaļā. 2002. - 2003. gadā strādājis Olimpiskajā centrā “Limbaži”.

2001. gadā kļuvis par Limbažu Kunga Apskaidrošanās baznīcas draudzes padomes locekli un sācis pildīt altāra kalpotāja pienākumus.

2002. gadā Limbažu Kunga Apskaidrošanās baznīcas draudzes padome ievēlējusi par draudzes vecāko. Vadījis baznīcas remonta un restaurācijas darbus.

2002.– 2006. gadā mācījies Rīgas Garīgajā seminārā. 

2006. gada 5. februārī Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Viņa Eminence

Visaugstsvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs iesvētījis par diakonu, bet šī paša gada 26. martā par garīdznieku.

2006. gada 8.maijā nozīmēts par Rīgas Svētās Trijādības baznīcas Pārdaugavā štata klēriķi. 

2006. gada 6. jūnijā iecelts par iecelts par Limbažu Kunga Apskaidrošanās banīcas, Alojas Kristus Piedzimšanas, Pociema Dievmātes Aizmigšanas baznīcas pārzini; uzticēta Lēdurgas Jāņa Kristītāja un Māļu Kunga Debesbraukšanas baznīcu garīgā aprūpe. Šajās baznīcās dievkalpojumi notiek latviešu valodā.

2007. gada 17. martā pieņēmis mūka kārtu ar vārdu Jānis par godu svētmoceklim Rīgas Jānim.

Kopš 2006. gada Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretārs, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes protokola nodaļas darbinieks. 

2008. gada 29. augustā iecelts par Rīgas Garīgā semināra prorektora palīgu.

2008. gada 15. decembrī iecelts par Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas pārzini, kur sekmīgi vadījis remonta un restaurācijas darbus, saglabājot šī kultūras un vēstures pieminekļa unikālo arhitektūru - Rīgas sv. labtic. lielknaza Ņevas Aleksandra baznīca iekļauta pasaules UNESCO mantojuma sarakstā.

Uz 2009. gada Pashas svētkiem iecelts igumena kārtā.

2010. gadā iestājies Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes doktorantūrā.

2012. gada 19. jūnijā iecelts par Jelgavas sv. Simeona un Annas katedrāles pārzini.

2013. gada 11. oktobrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode pieņēma lēmumu par igumena Jāņa izvēlēšanu par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru.2014. gada 19. martā Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Svētītā Sinode savā sēdē  (žurnāls Nr. 13) apstiprināja Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes lēmumu par igumena Jāņa izvēlēšanu par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru.

2014. gada 23. martā iecelts arhimandrīta kārtā.

2016. gada 24. martā Maskavas Kristus Pestītāja Baznīcas troņa zālē notika arhimandrīta Jāņa nosaukšana par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikāru.

Apbalvojumi:

Uz 2006. gada Pashas svētkiem apbalvots ar tiesībām nēsāt sānautu.

Uz 2008. gada Kristus Piedzimšanas svētkiem apbalvots ar tiesībām nēsāt krūšu krustu.

Uz 2009. gada Pashas svētkiem iecelts igumena kārtā.

 Uz 2011. gada Pashas svētkiem apbalvots ar tiesībām nēsāt palicu.

 2014. gada 23. martā, Lielā gavēņa 3. svētdienā, Krusta pacelšanas, iecelts arhimandrīta kārtā.

2014. gada 23. martā, Lielā gavēņa 3. svētdienā, Krusta pacelšanas, Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs Liturģijas laikā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē iecēla igumenu Jāni (Sičevski), Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes sekretāru, izvēlētu par Jelgavas bīskapu, Rīgas eparhijas vikāru, arhimandrīta kārtā, piešķirot nēsāšanai krustu ar rotājumiem, atbilstoši kārtai.

Arhiereja kalpošana:

2016. gada 24. martā Maskavas Kristus Pestītāja Baznīcas troņa zālē Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila vadībā notika arhimandrīta Jāņa nosaukšana par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhjas vikāru.

 2016. gada 27.martā, Lielā gavēņa otrās nedēļas svētdienā, svētītāja Grigorija Palamas, Tesaloniku arhibīskapa, piemiņas dienā, Maskavas Mitino rajona Visžēlīgā Pestītāja baznīcā (Pjatnicka šoseja 5) notika arhimandrīta Jāņa hirotonija par Jelgavas bīskapu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikāru.

 Sabiedriskā darbība:

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību pārstāv Latvijas Pareizticīgo Baznīcu valsts struktūrās, pašvaldību struktūrās un sabiedriskajās organizācijās.

Kristīgo lietu padomes loceklis Rīgā, Jūrmalā un Jelgavā.

Nodibinājuma “EKU Media fonds” valdes loceklis sadarbībā ar Latvijas Valsts televīziju.

Ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību atjaunojis seno tradīciju, kura ar prieku uzņemta pareizticīgo sabiedrībā - 19.janvārī, Kunga Kristīšanas svētkos, gremdēties iesvētītajos Daugavas ūdeņos. Šī tradīcija bija plaši izplatīta Latvijā laikā, kad bīskapa katedru ieņēma svētais Rīgas Jānis –Jānis (Pommers), Rīgas un Latvijas Arhibīskaps.

Darbība baznīcas jomā:

2004. gadā aktīvi piedalījies Dievmātes brīnumdarošās Tihvinas ikonas un svēto sirdsskaidro mocekļu Elizabetes un Varvaras svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā organizācijā.

2006. gadā piedalījies Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Aleksija II vizītes Latvijā sagatavošanas darbos.

2007. gadā aktīvi piedalījies svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā organizācijā.

2008. gadā aktīvi piedalījies svētā Kristus apustuļa Andreja Pirmsauktā svēto relikviju sagaidīšanas Rīgā organizācijā.

2009. gada 27.- 29. janvārī bijis Krievzemes Pareizticīgās Baznīcas Vietējā Koncila dalībnieks.

Informācijas avots:

www.pravoslavie.lv