Strūgas Daugavā

Strūgas Daugavā

Navigācijas laikā pa Daugavu uz Rīgu no Smoļenskas un Vitebskas guberņas peldēja strūgas ar precēm gan Rīgai, gan tālākai transportēšanai uz Rietumeiropu.

J. K. Broces zīmējums.

1767. gadā Rīgā bija 19 485 iedzīvotāji, no tiem 8560 (43,9%) bija vācieši, 6654 (34,1%) – latvieši, 2963 (15,2 %) – krievi, 1308 (6,8 %) – poļi.

Ilustrācijas tēmai

Pēc tēmas

XVIII gadsimts: Latvija Krievijas sastāvā

Ceļš «no varjagiem uz grieķiem»

Slāvu kulta priekšmeti

Alberta laukums

Krievu sēta Rīgā

Melngalvju nams

Rīgas panorāma. 1650. gads

Rīgas tirdzniecība 17.gs.

Krievu namdari Rīgā. J. K. Broces zīmējums

Tirgoņa Semjona Ļeļuhina nams

Rīgas tirdzniecības nolikums

Krievu dārznieki

Rīgas trešā savstarpējās kredīta biedrība

Tirgoņu Potapovu ģimene

Muhinu ģimene

Tirgoņu Tarasovu ģimene

Konstantina Tupikova nams

Tirgoņu Bobrovu ģimene

Firma «Brāļi Popovi»

Akciju sabiedrība „Brāļi Kamarini”

Krievu tirgotāju sēta „Gostinij dvor”

Rīgas krastmala 1920.gados

Ventspils tirdzniecības osta

Liepājas osta

Krievi Latvijas saimnieciskajā dzīvē

Rīgas krievu iedzīvotāji Johana Kristofa Broce zīmējumos

Johans Kristofs Broce

Rīgas citadele

Pareizticīgo garīdznieks

sveču un ziepju pārdevējs

Kaftanā ģērbies krievu dārzeņu tirgotājs

Veca krievu zaldāta sieva

Krievu tirgotājs no Rīgas

Krievu tautības rīdzinieks kažokā

Krievu veģu tirgotājs

tirgotājs, kas pārdod tēju vai medus dzērienu

Rīgas krievu tirgotāja sieva

Krievu meitene – citronu pārdevēja

Krievu tirgotāja dēls

Turīga krievu tirgotāja dēls no Orlas

Krivu kamanas

Krievu iedzīvotājs, kurš tirgo reņģes un medījumus

Krievs Rīgā pārdod (treknas) sveсes

Divvietīgu angļu atsperratu kučieris

Donas kazaku uniforma

Pareizticīgo ķesteris

Sv.Pētera un Pāvila baznīca 18.gs.beigās

Krievu dārznieka kalps

Krievu sieviete no tirgotāju aprindām

Svētā Alekseja pareizticīgo baznīca

Baznīca par godu Vissvētās Dievmātes ikonai “Dzīvudarošais Avots”

Kaftanā ģērbies dārzeņu tirgotājs

Krievu tirgotāja dēls, ģērbies kaftanā

Krievu ormanis Rīgā. J.K.Broces zīmējums

Maisu kārtas. J.K. Broces zīmējums