Sākumlapa > Tēmas > Personas
Vladimirs Pirogovs

Vladimirs Pirogovs

Vladimirs Pirogovs (1932. g. 1. decembrī Orlas guberņā, Krievijas PFSR – 2010. g. 7. jūlija, Orlā, Krievijas Federācijā) – Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis (1968), habilitēts datorzinātņu doktors (1992). Rīgas Politehniskā institūta profesors.

Vladimirs Pirogovs dzimis Orlas gunerņā (no 1933. g. Orlas apgabals) Voliņas  rajona Kļičinas sādžā. Pēc vidusskolas absolvēšanas 1950. gadā iestājās Rīgas Augstākajā Aviācijas inženieru kara skolā, kuru ar izcilību absolvēja 1955. gadā, iegūdams inženiera elektromehāniķa specialitāti.

Pēc kara skolas absolvēšanas viņš pēc kadru sadales strādāja skolā, 1960. gadā iestājās  Latvijas PSR ZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas aspirantūrā, kur viņš strādāja par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku (1962-1963), grupas vadītāju, institūta direktora vietnieku zinātniskajā darbā (1964-1970), bet kopš 1970. gada par terminālo kompleksu laboratorijas vadītāju. Tehnisko zinātņu kandidāts (1965.g.), tehnisko zinātņu doktors (1988.g.),  habilitēts informātikas doktors (Dr.habil.sc.comp) kopš 1992. gada. 1968. gadā V. Pirogovs tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli specialitātē „tehniskā kibernētika».

Vladimirs Pirogovs bija speciālists sarežģīto vadāmo sistēmu un informācijas apstrādes jomā, kā arī procesu, kas norit vadāmās sistēmās, analīzes un sintēzes jomā. Pamatojoties uz viņa teorētiskajiem darbiem, tika atrisināti daži Latvijas tautsaimniecības praktiskie uzdevumi, piemēram, tādos objektos, kā naftas pārsūknēšanas bāze Ventspilī, gāzes vads Dašava-Rīga.  Vairāk kā 15 gadus V. Pirogovs amatu apvienošanas kārtībā strādāja Rīgas Politehniskajā institūtā,  kopš 1993. gada – profesors. Viņš tika apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Goda rakstu (1982.g.), kļuva Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts (1985.g.) par darbu  «Проблемно – ориентированные распределенные системы обработки информации на базе мини- и микро-ЭВМ» („Problemātiski orientētās sadalītās informācijas apstrādes sistēmas uz mini- un mikro-ESM bāzes”). Viņš ir viens no galvenajiem PSRS skaitļošanas sistēmu konstruktoriem.  Vladimirs Pirogovs bija Starptautiskās Informatizācijas akadēmijas loceklis (1993.g.), Krievijas Izglītības informatizācijas akadēmijas loceklis. Viņš bija žurnāla «Автоматика и вычислительная техника» („Automātika un skaitļošanas tehnika”) redakcijas kolēģijas loceklis un tā galvenais redaktors.

1995. gadā V. Pirogovs pārbrauca dzīvot un strādāt uz Krieviju, strādāja Orlas Valsts Tehniskajā universitātē. Viņš ir  vairāk kā 170 zinātnisko publikāciju autors, tai skaitā 8 monogrāfiju autors

Vladimirs Pirogovs miris  2010. gada 7. novembrī  Orlā Krievijā.

Ērika Tjuņina

 

Dažas V. Pirogova monogrāfijas:  

Диалоговые системы автоматизации исследований. Рига: Зинатне 1977, 159 с.; Инструментальные средства исследования терминальных комплексов. Рига: Зинатне 1982, 154 с.;  

Распределенные системы моделирования. Рига: Зинатне, 1984, 175 с.;Исследование архитектуры сетевых систем. Рига: Зинатне, 1984, 98 с.;

Логическое проектирование сетевых информационных систем на базе мини-ЭВМ. Рига: Зинатне, 1987, 267 с.;   

Системное и прикладное математическое обеспечение сетевых терминальных комплексов. Рига: Зинатне, 1989, 146с. (соавторы А.Н. Скляревич, С.М. Олевский).