Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Kovaļevskis

Nikolajs Kovaļevskis

Nikolajs Kovaļevskis (1892. g. 19. decembrī, Kurskas guberņā, Krievijas Impērijā – 1958. g. 18. aprīlī, Rīgā) – profesors, ekonomisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas akadēmiķis.

Nikolajs Kovaļevskis ir dzimis 1892. gada 19. decembrī Kurskas guberņas Riļskas apriņķa Kuļbaku ciemā. Viņa tēvs Aleksandrs Kovaļevskis, kurš bijis pareizticīgais priesteris, miris 1918. gadā.

N. Kovaļevskis mācījies Riļskas pilsētas ģimnāzijā, pēc tam 1911.-1913. gadā viņš studējis Maskavas Šaņavska Institūta Sociāli ekonomiskajā nodaļā un 1918.-1919. gadā mācījies Sociālistiskajā Akadēmijā. 1924. gadā Maskavā viņš absolvējis Sarkanās profesūras institūta Ekonomisko nodaļu.

Viņš strādājis par politekonomijas pasniedzēju Maskavas Valsts universitātē, Gaisa Flotes akadēmijā un citās Maskavas augstākajās mācību iestādēs, ieguvis profesora akadēmisko amatu.

Nikolajs Kovaļevskis strādājis arī PSRS Valsts plāna komitejā, bija Valsts plāna komitejas Prezidija loceklis. Viņš piedalījās Padomju Savienības tautsaimniecības attīstības Pirmās piecgades plāna izstrādē.

1924.-1930. gadā N. Kovaļevskis bija žurnāla “Plāna saimniecība” (kriev. - «Плановое хозяйство») atbildīgais redaktors. 1930.-1932. gadā viņš strādājis par Transporta ekonomikas CZPI direktoru. Otrā pasaules kara laikā viņš strādājis PSRS ZA Ekonomikas institūtā.

1943. gada aprīlī N. Kovaļevskis aizstāvējis ekonomikas zinātņu doktora disertāciju tēmā: “Ražojošo spēku sociālistiskās sadales PSRS teritorijā pamatprincipi un tuvākās perspektīvas”.

1945. gada decembrī Nikolajs Kovaļevskis PSRS ZA Prezidija komisijas sastāvā piedalījies Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas organizēšanas darbā.

1947. gadā pēc Latvijas PSR ZA ielūguma viņš atbraucis strādāt uz Rīgu. No 1947. gada augusta līdz 1952. gadam N. Kovaļevskis strādājis par Ekonomikas institūta direktoru, pēc tam – par Ekonomikas institūta Vispārējās ekonomikas sektora vadītāju. 1951. gadā viņš tika ievēlēts par Latvijas PSR ZA pilntiesīgu locekli.

Profesora Kovaļevska zinātniskie darbi ir veltīti ražojošo spēku izvietošanas problēmām un tautsaimniecības perspektīvajai plānošanai.

1958. gada janvārī Nikolajs Kovaļevskis aizgājis pensijā, viņš ir miris 1958. gada 18. aprīlī Rīgā.

Ērika Tjuņina