Krievu biedrības mūsdienu Latvijā

Krievu biedrības mūsdienu Latvijā

80. gadu beigās PSRS sākās pārbūve. Šim laikam raksturīgs pilsoniskās aktivitātes pacēlums. Pēc ilgiem gadiem cilvēkiem pavērās iespēja pašiem brīvi veidot savas organizācijas. 1988. gadā grupa krievvalodīgās inteliģences pārstāvju nodibināja „Baltslāvu kultūras attīstības un sadarbības biedrību”, kas izvirzīja mērķi „piedalīties pārbūves procesā, radot priekšnosacījumus baltkrievu, poļu, krievu, ukraiņu un citu slāvu kultūru attīstībai Latvijā, to mijiedarbībai ar latviešu, lietuviešu, igauņu un citu tautu kultūrām”. 1989. gadā tika nodibināta „Latvijas Krievu kultūras biedrība”.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1990.–1991. gadā Latvijas krievi pievērsās ne tikai vēsturisko tradīciju atjaunošanai, bet arī nacionālās identitātes jautājuma risināšanai jaunajos apstākļos, savu interešu un tiesību aizstāvībai. Radās desmitiem jaunu nevalstisku organizāciju. Šobrīd Latvijā reģistrēts vairāk nekā 50 organizāciju, kuru nosaukumā ir vārds „krievu”, bet patiesībā krievu nevalstisko organizāciju ir daudz vairāk. Lielākā daļa no tām par savu galveno mērķi uzskata krievu kultūras saglabāšanu un attīstīšanu Latvijā. Lai gan dažādo organizāciju veikums ir atšķirīgs, kopumā tās dod jūtamu ieguldījumu valsts krievu kopienas tapšanā, palīdz Latvijas krieviem pašrealizēties daudzās jomās un kļūt par pilnvērtīgiem savas valsts pilsoņiem.

Krievu studebtu korporācija «Fraternitas Arctica» (video)

Krambambouli («Fraternitas Arcticas» video)

Митавскому русскому обществу «Кружок» 150 лет

Список старообрядческих организаций Латвии

Мария Булгакова. О русских общества в Риге

Борис Равдин. Русские литературные объединения Латвии 1990-2004

Ilustrācijas tēmai