Sākumlapa > Tēmas > Personas
Nikolajs Vinokurovs

Nikolajs Vinokurovs

Nikolajs Vinokurovs (1928. gada 2. augustā) – zvērināts advokāts.

Nikolajs Vinokurovs dzimis  Krievijā, Ļeņingradas apgabala Torčilovas ciemā (patlaban – Pleskavas apgabals), zemnieku ģimenē.

Nacistu  okupācijas laikā Nikolajs Vinokurovs bija aizvests uz Vāciju. Pēc atbrīvošanas 1945. gada maijā iesaukts Sarkanajā armijā. No 1950. gada dienējis iznīcinātāju bataljonā Preiļos. No 1952. gada bija Preiļu rajona izpildkomitejas instruktors, no 1953. gada – apkures kantora direktors. 1954.–1990.  gada bija PSKP biedrs. No 1955. gada – Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) Preiļu rajona komitejas instruktors, no 1958. gada – LKP Viļānu rajona komitejas instruktors.

No 1963. gada Nikolajs Vinokurovs bija Rēzeknes milicijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektors. No 1967. gada – izmeklētājs Rēzeknes starprajonu prokuratūrā. 1974. gadā beidza tieslietu studijas Kaļiņingradas Valsts universitātē.

No 1977. gada 1. februāra Nikolajs Vinokurovs bija stažieris (patrons N. Gavrilovs) Rēzeknes juridiskajā konsultācijā, no 1977. gada 18. aprīļa – Rīgas 8. juridiskajā konsultācijā (patrons I. Stupe).

No 1977. gada 12. maija – advokāts Rēzeknes juridiskajā konsultācijā. 1993. gada 29. septembrī nodevis advokāta zvērestu, strādājis par zvērināto advokātu Rēzeknes advokātu birojā. No 2001. gada 20. augusta ir individuāli praktizējošs zvērinātais advokāts Rēzeknē.

Apbalvojumi (PSRS): medaļa “Darba veterāns”,  jubilejas medaļa “Padomju armijas un flotes 30 gadi”.

1956. gadā precējies ar Jevdokiju Uļjanovu (dz. 1936. g.). Ģimenē ir meitas Svetlana (dz. 1958. g.) un Ludmila (dz. 1963. g.).

Informācijas avoti:

LZAKA, 129. l.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērinātie advokāti un zvērināto advokātu palīgi. Biogrāfijās. 1944–2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. Rīga: Latvijas Zvērināto advokātu padome, 2011, 701. lpp.