Sākumlapa > Tēmas > Personas
Maija Sņižko

Maija Sņižko

Maija Sņižko (dz. Saveļjeva;  1934. g. 6. maijā KPSFR Smoļenskas apgabala Sičevkas pilsētā ) - zvērināta advokāte.

Maija Saveļjeva (Sņižko) ir dzimusi 1934. gada 6. maijā Smoļenskas apgabala Sičevkā (Krievijā), tiesneses ģimenē.

1952. gadā Maija ir absolvējusi Rīgas 27. vidusskolu. 1958.-1962. gadā viņa strādājusi par  tiesas sēžu sekretāri Rīgas pilsētas Maskavas rajona (patlaban – Latgales priekšpilsēta) tautas tiesā.

1960. gadā viņa uzsākusi tieslietu studijas Latvijas Valsts universitātē (LVU), absolvējusi LVU 1965. gadā. Vienlaikus no 1962. gada Maija Saveļjeva (Sņižko) - izmeklētāja Rīgas pilsētas Ļeņina rajona (atradies Pārdaugavā) milicijas nodaļā; vēlāk - Kirova rajona (patlaban – Centra rajons) milicijas nodaļā, pēc tam — Latvijas PSR IeM Milicijas pārvaldes Izmeklēšanas nodaļā.

1965.- 1976. gadā Maija Sņižko - tiesnese Rīgas pilsētas Kirova rajona tiesā.  No 1976. gada M. Sņižko - vecākā prečzine Latvijas Republikāniskās starpkolhozu celtniecības organizāciju apvienības “Latvkolhozstroj” Apgādes nodaļā, pēc tam juriskonsulte turpat; no 1978. gada - juriskonsulte Latvijas Republikāniskajā vairumtirdzniecības un iepirkšanas bāzē “Latinventarjtorg”.

No 1979. gada 1. februāra Maija Sņižko - advokāte Jelgavas juridiskajā konsultācijā; no 1981. gada 1. marta - Rīgas 1. juridiskajā konsultācijā.

No 1992. gada 1. decembra M. Sņižko – advokāte, 1993. gada 21. maijā viņa nodevusi advokāta zvērestu. Viņa bijusi zvērināta advokāte  “M. Sņižko birojā” Rīgā, papildu praktizēšanas vieta Jūrmalā.

2017. gada  10. janvārī Maija Sņižko atskaitīta no Latvijas Zvērināto advokātu kolēģijas pēc pašas vēlēšanās.

Advokāte ir precējusies ar Pjotru Sņižko (dz. 1929. gadā). Ģimenē dzimusi meita Gaļina (dz. 1954. gadā).

Maija Sņižko (dz. Saveļjeva;  1934. g. 6. maijā KPSFR Smoļenskas apgabala Sičevkas pilsētā ) - zvērinata advokāte.

Maija Sņižko (Saveļjeva) piedzimā tiesneses ģimenē. 1952 beigusi Rīgas 27. vidusskolu. 1958-62 tiesas sēžu sekretāre Rīgas pils. Maskavas raj. tautas tiesā.

1960 uzsākusi tieslietu studijas LVU (beigusi 1965). Vienlaikus no 1962 izmeklētāja Rīgas pils. Ļeņina raj. milicijas nod., vēlāk - Kirova raj. milicijas nod., pēc tam - LPSR IeM Milicijas pārvaldes Izmeklēšanas nodaļā. 1965-76 tiesnese Rīgas pils. Kirova raj. tiesā.  No 1976 vecākā prečzine Latvijas Republikāniskās starpkolho- zu celtniecības organizāciju apvienības “Latvkolhozstroj” apgādes nod., pēc tam juriskonsulte turpat, no 1978 juriskonsulte Latvijas Republikāniskajā vairumtirdzniecības un iepirkšanas bāzē “Latinventarjtorg”.

No 1979. g. 1. febr. advokāte Jelgavas jurid. kons-jā, no 1981. g. 1. marta - Rīgas 1. jurid. kons-jā. No 1992. g. 1. dec. advokāte (1993. g. 21. maijā nodevusi advokāta zvērestu). Zv. advokāte  “M. Sņižko birojs” Rīgā, papildu praktizēšanas vieta Jūrmalā.

2017. gada  10. janvārī Maija Sņižko atskaitīta no Latvijas Zvērināto advokātu kolēģijas  pēc pašu vēlēšanos.

Precējusies ar Pjotru Sņižko (dz. 1929). Meita Gaļina (dz. 1954).

 

Informācijas avoti:

LZAKA, 138. l.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās. 1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu advokātu padome, 2011., 599. lpp.