Sākumlapa > Tēmas > Personas
Aleksandrs Ogurcovs

Aleksandrs Ogurcovs

Aleksandrs Ogurcovs (1939. g. 21. jūnijā Ļeņingradā - 2017. g. 17. februārī Rīgā) — jurists, advokāts.

Aleksandrs Ogurcovs, pēc tautības latvietis, ir dzimis 1939. gada 21. jūnijā Ļeņingradā (patlaban – Sanktpēterburga) jauktajā ģimenē (māte – latviete, tēvs – krievs). Viņa tēvs Nikolajs Ogurcovs strādājis par advokātu, māte – par skolotāju.

1944. gadā Ogurcovu ģimene pārcēlās dzīvot uz Latviju.

Iesākumā Aleksandrs mācījies Rīgas 49. latviešu vidusskolā, pēc tam pārgājis uz 30. krievu skolu, kurā 1954. gadā viņš pabeidza apgūt septiņgadīgo izglītību. Pēc tam jauneklis mācījies Rīgas Jūras skolā, kuru absolvējis 1959. gadā. Kādu laiku viņš kā stūrmanis strādājis civilo tālbraucēju kuģu apkalpē.

Kopš 1962. gada A. Ogurcovs strādāja milicijā, kriminālizmeklēšanā. Tajā pat laikā viņš arī iestājās Latvijas Valsts universitātes (LVU) Juridiskās fakultātes neklātienes nodaļā, kuru absolvējis 1969. gadā.

Pēc augstākās izglītības ieguves A. Ogurcovs strādājis Rīgas Kinostudijā kā mākslas filmu direktora vietnieks. Pēc tam viņš bijis juriskonsults zvejnieku kolektīvajā saimniecībā “Pirmais Maijs”. 1970. gadu otrajā pusē – 1980. gadu sākumā viņš strādājis par darba inspektoru Latvijas Republikāniskajā Arodbiedrību padomē, 1980. gados - par vecāko referentu Latvijas PSR Ministru padomē.

1970. gadu beigās – 1980. gadu pirmajā pusē A. Ogurcovs studējis aspirantūrā. Tolaik viņš arī sācis pasniegt LVU Juridiskajā fakultātē, nodarbības viņš vadījis latviešu un krievu valodā.

Kopš 1992. gada Ogurcovs kā docents strādājis Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (līdz 2006. gadam – Baltijas Krievu institūts). Šeit viņš vadījis kursu: civilprocess.

Aleksandra Ogurcova vadībā tika īstenots Latvijas Civilprocesuālā likuma tulkojums uz krievu valodu un tā teksta izdevums 1999. gadā.

Kopš 1970. gadu vidus viņš sastāvēja Latvijas Advokātu kolēģijā. Tieši šajā  darba laukā viņš arī bija ieguvis vislielāko atpazīstamību. Parasti advokāts Ogurcovs bija vadījis ļoti sarežģītas civilās un kriminālās lietas. Tiesas procesos viņš bija aizstāvējis Alfrēdu Rubiku, Vasīliju Kononovu un citus.

Vaļas brīžos Aleksandrs Ogurcovs ļoti daudz lasījis. Viņa personīgajā bibliotēkā bija vairāk nekā seši tūkstoši sējumu. Viņa interešu sfērā bija: vēsture, kultūra, klasiskā daiļliteratūra, poēzija. Bez tam, advokāts bija kolekcionējis gleznas (pārsvarā dabas ainavas) un viņam patika ceļot (galvenokārt pa Ziemeļiem: Norvēģiju, Somiju, Krievijas Ziemeļiem). Šāds plašs aizraušanās loks bija padarījis Aleksandru Ogurcovu par ļoti interesantu sarunu biedru. 

A. Ogurcovs ir triju bērnu tēvs, viņam ir arī mazmeita.

Advokāts Aleksandrs Ogurcovs miris 2017. gada 17. februārī Rīgā.    

Sergejs Coja