Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ņikita Ņikiforovs

Ņikita Ņikiforovs

Ņikita Ņikiforovs (1983.g. 9. septembrī Rīgā) –  politoloģijas doktors (Dr. sc. pol.), Baltijas Starptautiskās akadēmijas docents, kopš 2017. gada jūnija – Jūrmalas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Ņikita Ņikiforovs ir dzimis Latvijas Universitātes mācībspēka ģimenē. No 1. līdz 9. klasei viņš mācījās Rīgas 40. vidusskolā. Desmito klasi viņš pabeidza ASV, skolā Sietlā. Pēc tam atgriezās Latvijā un vidējo izglītību ieguva Rīgas Centra humanitārajā ģimnāzijā.

2001.–2007. gadā viņš mācījās Baltijas Starptautiskās akadēmijas Juridiskajā fakultātē. No 2007.  līdz 2010. gadam studēja  Maskavas Valsts starptautisko attiecību institūta doktorantūrā. 2009. gadā aizstāvēja  doktora disertāciju “Boloņas procesa politiskie aspekti: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas piemēri” (“Политические аспекты Болонского процесса на примере Латвии, Литвы и Эстонии”) un ieguva politoloģijas doktora (kandidāta)  zinātnisko grādu.

Kopš 2007. gada viņš docē Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA), krievu un angļu valodā lasa mācību kursus  ievads tiesībās, tiesību filozofija, viņš ir  BSA docents,  kā arī vada   projektus (starptautiskā sadarbība u.c.).

2010. gadā viņš sāka nodarboties ar politiku un no partijas “Saskaņas centrs” viņu ievēlēja Latvijas Republikas 10. Saeimā, 2011. gadā ārkārtas vēlēšanās viņš kļuva par 11. Saeimas deputātu; 2014. gadā viņu ievēlēja par deputātu 12. Saeimā. Viņš ir  Saeimas  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un  revīzijas komisijas loceklis.

Pēc Ņikitas Ņikiforova ievēlēšanas Jūrmalas pilsētas Domes sastāvā 2017. gada jūnijā viņš atstāja darbu Saeimā. Pašlaik viņš ir Jūrmalas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks.

Ņ. Ņikiforovs ir vairāku grāmatu un mācību līdzekļu izdevumu (piemēram, “Augstākās izglītības tiesiskā regulēšana: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas likumdošanu salīdzinoša analīze” (“Правовое регулирование высшего образования: сравнительный анализ законодательств Латвии, Литвы и Эстонии”) (2007),  “Tiesību jaunrades regulatīvi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas augstākās izglītības sfērā” (“Регулятивы правотворческой деятельности в сфере высшего образования Латвии, Литвы и Эстонии”) (2008), kā arī ap trīsdesmit zinātnisko rakstu autors.

Ņikita Ņikiforovs ir precējies, ģimenē ir divi bērni.

Viņa tēvs ir Valērijs Ņikiforovs – habilitētais filozofijas doktors, profesors,  viens no Baltijas Krievu institūta (kopš 2006. gada –  Baltijas Starptautiskās akadēmijas) dibinātājiem

 

                                     Sergejs Coja

 

Ilustrācijas tēmai