Sākumlapa > Tēmas > Personas
Ksenija Cīrule

Ksenija Cīrule

Ksenija  Cīrule (1937. g. 21. augustā Rīgā, Latvijas Republikā) – inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.), speciāliste polimēru fizikā un mehānikā.

Ksenija Cīrule (dzim. Rošonoka) dzimusi ārsta Ivana Rošonoka un Irinas Rošonokas (dzim. Simon) ģimenē. 1954. gadā viņa absolvējusi Rīgas 13 vidusskolu un iestājās Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, "Cietvielu fizikas" nodaļā. 1959. gadā viņa beidza universitāti ar diplomu „fiziķis un vidusskolas skolotājs” un sāka strādāt Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Mašīnzinātņu institūtā, kas vēlāk tika pārveidots par Automātikas un mehānikas institūtu. 1963. gadā institūts kļuva par jaunā Zinātņu akadēmijas − Polimēru mehānikas institūta sastāvdaļu un Ksenija Cīrule sāka tur strādāt kā zinātniskā līdzstrādniece tehnisko zinātņu doktora, profesora Semjona Ainbindera vadītā polimērmateriālu berzes un nodiluma laboratorijā.

1968.gadā Maskavā L.Karpova Fizikālās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūtā viņa aizstāvēja fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta disertāciju "Polimēru deformācijas un to strukturālo pārvērtību nevienmērīgas vispusīgas spiedes apstākļos pētījums". Kopš 1971. gada ir strādājusi par vecāko pētnieci, tad par vadošo pētnieci, veicot eksperimentālos pētījumus polimēru fizikā un mehānikā, polimērmateriālu berzes un nodiluma jomā, un hidrostatiskā spiediena ietekmē uz šo materiālu īpašībām.

1992. gadā, saskaņā ar jauno Latvijas zinātnisko grādu piešķiršanas sistēmu, nostrifikācijas kārtībā K. Cīirulei piešķirts inženierzinātņu doktora grāds. Pēdējos gados, strādājot Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtā, viņa sāka risināt tehniskās terminoloģijas jautājumus un vadīt Latvijas Zinātnes padomes projektus, saistītus ar mehānikas un mašīnbūves vārdnīcu radīšanu. Publicējusi 4 vārdnīcas: "Mehānikas terminoloģijas vārdnīca" (4 valodās: latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, Rīga, 1997), "Mehānikas pamattermiņu skaidrojošā vārdnīca" (termini 4 valodās: latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, ar skaidrojumiem latviešu valodā, Rīga, 2001), "Mašīnbūves terminu vārdnīca" (latviešu, angļu, vācu un krievu valodā, Rīga, 2004), un kopā ar Baltkrievijas zinātniekiem publicēta vārdnīca "«Русско-белорусско-немецко-английский словарь по механике» (авторы: Ю.М. Плескачевский, С.В. Шилько, В. Тамуж, К. Цируле. Минск, 2005). Piedalījās Eiropas projekta "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem polimēru kompozītmateriālu fizikāli-mehāniskās pētniecības jomā". K. Cīrule ir tradicionālo starptautisko konferenču "Kompozītmateriālu mehānika" zinātniskā sekretāre. konferenci organizē Polimēru mehānikas institūts reizi divos gados, sākot ar 1965. gadu. 2012. gadā notika XVII šāda konference, kas pulcēja dalībniekus no 36 valstīm. K. Cīrule ir vairāk nekā 50 publikāciju autore, tai skaitā divu grāmatu un publicētas ASV grāmatas divu nodaļu līdzautore. Viņa ir Latvijas Nacionālās mehānikas padomes locekle, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisijas locekle.

K. Cīrules meita Aleksandra absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes nodaļu "Starptautiskās ekonomiskās attiecības", strādā Eiropas Komisijā Briselē, ir divas mazmeitas Anda (2003) un Elīna (2008).

ĒrikaTjuņina

 

Ilustrācijas tēmai