Rīgas Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīca

Rīgas Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīca

Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīca. - Rīga, Mēness iela 3.

Rīgas Pokrova baznīcas vēsture sākās tajos laikos, kad tika uzbūvēta neliela koka kapela karavīru kapsētā. Baznīcu sāka būvēt 1777. gadā, 1779. gadā to iesvētīja Vissvētās Dievmātes Patvēruma (Pokrova) vārdā.1845. gada 22. aprīlī priesteris Jakovs Mihailovs (Meļņikovs), bijušais grāfa Šeremetjeva pārvaldnieks, pirmo reizi noturēja pareizticīgo dievkalpojumu latviešu valodā. 1858. gadā nodibināja baznīcas latviešu draudzi. Pēc 1875. gada ugunsgrēka uzbūvēja jaunu mūra dievnamu pēc arhitekta R. Pflūga projekta. Tā iesvētīšana notika 1879. gada 9. septembrī

Skats uz dievnamu mūsdienās.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. -  См.: В сб. Покровское кладбище. Слава и забвение. Составители С. Видякина и С. Ковальчук. - Рига, 2004

Яков Михайлов (1803 - 1860). - См.:  Покровское кладбище. Слава и забвение.  Составители С. Видякина и С. Ковальчук.- Рига, 2004

 

 

 

 

 

 

Ilustrācijas tēmai