Sākumlapa > Tēmas > Personas
Gaļina Teliševa

Gaļina Teliševa

Gaļina Teliševa (1937. g. 17. augustā Simferopolē, Krimā – 2021. g. 12. novembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – profesore, habilitēta ķīmijas doktore (Dr. habil. chem.), speciāliste koksnes un tās komponentu ķīmijas jomā.

Gaļina Teliševa ir dzimusi diplomētu inženieru ģimenē: tēvs – Maksims Teliševs  absolvējis Maskavas Tērauda un sakausējumu institūtu; māte – Jeļizaveta Lappa –  Kalnu institūtu.  

1954. gadā Gaļina Teliševa absolvējusi Rīgas 10. vidusskolu un iestājās Latvijas Valsts universitātes (LVU) Ķīmijas fakultātē. 1959. gadā G. Teliševa ar izcilību absolvējusi Rīgas Politehnisko institūtu (RPI), kas 1959. gadā  ticis atjaunots uz LVU bāzes. Absolvējot RPI, viņa ieguva specialitāti “inženieris ķīmiķis, ķīmiskā koksnes apstrāde”.   

Tajā pašā gadā Gaļina Teliševa uzsāka darbu Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mežsaimniecības problēmu un koksnes ķīmijas institūtā (no 1964. līdz 1991. gadam – LPSR ZA Koksnes ķīmijas institūts, patlaban – Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts). Šis institūts ir Gaļinas Teliševas vienīgā darba vieta: sākumā - jaunākā zinātniskā līdzstrādniece (1959-1968), tad - Institūta zinātniskā sekretāre (1968-1972), pēc tam – vecākā zinātniskā līdzstrādniece (1972-1984) un no 1984. gada – Lignīna ķīmijas laboratorijas vadītāja. Par šīs laboratorijas vadītāju G. Teliševa tika iecelta pēc tās ilggadējās zinātniskās vadītājas akadēmiķes Varvaras Sergejevas aiziešanas pensijā.

1967. gadā G. Teliševa aizstāvējusi ķīmijas zinātņu kandidāta disertāciju, un 1991. gadā viņai tika piešķirts habilitēta ķīmijas doktora zinātniskais grāds (Dr. habil. chem.).

15 gadu laikā (1976–1991) G. Teliševa bijusi zinātniskās sekretāres pienākumu izpildītāja koksnes un tās pamatkomponentu ķīmijas jautājumos PSRS ZA Zinātniskajā Padomē. 1970.–1983. gados šīs Padomes priekšsēdētājs bijis akadēmiķis Arvīds Kalniņš – Latvijas Koksnes ķīmijas institūta pamatlicējs un direktors.

Zinātniece bija žurnāla “Koksnes ķīmija” zinātniskā redaktore (1974-1983) un redakcijas kolēģijas locekle (1983–1993). Šo žurnālu izdevis LPSR ZA Koksnes ķīmijas institūts. No 2004. gada zinātniece ir Krievijas žurnāla “Augu valsts izcelsmes izejvielu ķīmija”/ «Химия растительного сырья» redakcijas kolēģijas locekle.   

G.  Teliševa izpildījusi zinātniskās sekretāres pienākumus Koksnes ķīmijas institūta Specializētajā disertāciju aizstāvēšanas Padomē (1976-1991; 1992-1998), bet no 2000. gada viņa bija Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padomes locekle.  

No 1968. gada G. Teliševa – Koksnes ķīmijas institūta Zinātniskās padomes un Latvijas  Ķīmijas biedrības, kā arī virknes starptautisko biedrību locekle. Viņa strādājusi Starptautiskā Lignīna institūta Izpildkomitejā Lozannā (Šveicē, 1996-1998) un Cost Action E38 Woody Root Processes Organizācijas komitejā (2004-2008).

Gaļinas Teliševas vārds ir atzīmēts Kembridžas Starptautiskā Biogrāfiskā Centra izdevumā “20. gadsimta 1000 izcilāko zinātnieku”.

No 1992. gada G. Teliševa bija Latvijas grupas vadītāja sešos kopīgos projektos ar Eirosavienības dalībvalstīm. Viņa vadījusi Latvijas pētnieku grupu četros starptautiskās sadarbības projektos EUREKA līnijā (European Research Coordination Agency – Eiropas Pētījumu koordinācijas aģentūra). 2011. gadā viens no viņas vadītajiem projektiem saņēmis EUREKA starptautisko balvu (400 pretendentu vidū) par inovācijām tīro tehnoloģiju jomā (Clean Tech).

Profesores Teliševas vadībā aizstāvētas 10 zinātņu doktora disertācijas. Bez tam viņa bija konsultējusi divus reflektantus habilitēta zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

G. Teliševa ir vairāk kā 350 zinātnisko publikāciju un 2 monogrāfiju autore un vairāk kā 60 izgudrojumu patentu autore.  

Profesore Teliševa ir apbalvota ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda rakstu (2002. g.) un Goda diplomu (2003. g.), ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas prēmiju (1987. g.), ar PSRS Ķīmijas biedrības prēmiju (1977. g.), viņa ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Arvīda Kalniņa prēmijas laureāte (2016. g.) un Latvijas Zemkopības ministrijas prēmijas laureāte (2017. g.). G. Teliševa ir Latvijas Republikas emeritētā zinātniece (2017. g.).

Gandrīz 60 gadus blakus Gaļinai Teliševai atrodas viņas vīrs – inženierzinātņu doktors Jurijs Kizima. Abas dzīvesbiedru meitas ir precētas, aug divi mazbērni un viens mazmazdēls.  

Gaļina Teliševa mirusi Rīgā 2021. gada 12. novembrī. Apbedīta 1. Meža kapos.

                                                                                              Ērika Tjuņina

 

Ilustrācijas tēmai