Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams

Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams

Vainovas vecticībnieku draudzes (Rēzeknes rajons) dievnams mūsdienās. Vainovas vecticībnieku kopiena radās 1659. gadā, pēc citiem avotiem – 1670. gadā.

 

Sk.: Прибалтийские русские: история в памятниках культуры (1710 -2010). - Рига, 2010.