Sākumlapa > Tēmas > Personas
Viktors Timofejevs

Viktors Timofejevs

Viktors Timofejevs (1927. g. 3. janvārī Maskavā – 1986. g. 9. aprīlī Rīgā) – ekonomikas zinātņu doktors, profesors, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1982), Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks (1977), Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas rektors (1980–1986).

Viktors Timofejevs piedzima Maskavā kalpotāju ģimenē. 1949. gadā viņš ar izcilību  beidza Maskavas Zemes ierīcības inženieru institūtu zemes ierīcības specialitātē, 1952.  gadā šajā institūtā viņš beidza aspirantūru un aizstāvēja disertāciju, iegūstot ekonomikas zinātņu kandidāta zinātnisko grādu, pēc tam viņu  nosūtīja darbā uz Latviju. 1954.–1957. gadā viņš strādāja Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Zemes ierīcības katedrā par asistentu, 1957.–1962. gadā – bija docents,  1962.–1963. gadā – Hidromeliorācijas un zemes ierīcības fakultātes dekāns, 1963.–1980. gadā – Lauksaimniecības akadēmijas  prorektors zinātniskajā darbā,  1980.–1986. gadā bija Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas rektors. 1971. gadā, aizstāvot disertāciju, viņam piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu, 1977. gadā viņu ievēlēja par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli specialitātē “lauksaimniecības ekonomika”.

Viktors Timofejevs ir vairāk nekā 50 zinātnisku lauksaimniecības ekonomikas jautājumiem veltītu darbu, to skaitā septiņu monogrāfiju, autors. Viņa zinātniskajos darbos ir pamatota lauksaimnieciskās ražošanas kompleksa koncentrācija, balstoties uz zemes un galveno ražošanas līdzekļu  racionālu izmantošanu. 1977. gadā V. Timofejevam par viņa  pētījumiem piešķīra Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukumu.

Viktors Timofejevs nomira 1986. gada 9. aprīlī  pēc smagas slimības savas  dzīves  sešdesmitajā gadā, viņš apbedīts Rīgas Pirmajos Meža kapos.

                                                                                                          Ērika Tjuņina