Pēdējais foto skolotāju istabā

Pēdējais foto skolotāju istabā

Pēdējais foto skolotāju istabā pirms ģimnāzijas likvidēšanas. 1935. gads.

Ar izglītības ministra A. Tenteļa rīkojumu Rīgas pilsētas krievu ģimnāziju (bijusī Lomonosova ģimnāziju) slēdza 1935. gada 1. septembrī. Slēgšanas iemesls bija valsts īstenotā nacionālo mazākumtautību skolu skaita samazināšanas politika, iegansts – finansējuma krasa samazināšana skolai no pilsētas budžeta.

Ģimnāzijas slēgšanu krievu sabiedrība uztvēra kā smagu un netaisnīgu triecienu.

Т.Фейгмане. Русские в довоенной Латвии (глава III)

Ilustrācijas tēmai