Sākumlapa > Tēmas > Personas
Tamāra Ņikiforova

Tamāra Ņikiforova

Tamāra Ņikiforova (1928.g. 12.augustā Rīgā  - 2015.g. 24. oktobrī Jūrmalā) - ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāte,  no 1957. līdz 1991. gadam strādāja Noriļskas kalnrūpniecības metalurģiskajā kombinātā un Noriļskas industriālajā institūtā.

Tamāra Ņikiforova dzimusi Rīgā. Tēvs Stahijs Ņikiforovs dienēja cara armijā, vēlāk A. Deņikina Brīvprātīgajā armijā. Tamāras māte Aleksandra (dz. Bobrova) pēc savas izcelsmes bija no pazīstamas Rīgas tirgotāju ģimenes.

1941.g. 14. jūnijā Ņikiforovu ģimene tika deportēta uz Tomskas apgabalu Sibīrijā. Novembrī, sākumā nomira vecāmāte Marija, bet pēc tam - māte, atstādama par bārenēm divas meitas Tamāru (13 gadi ) un Irinu (12 gadi ). Ģimenes galva Stahijs Ņikiforovs vēl Rīgā tika atdalīts no ģimenes un nosūtīts uz Soļikamsku, kur 1942. gadā pēc PSRS Iekšlietu TK Īpašās padomes lēmuma tika nošauts.

1946. gadā Tamārai un Irinai kā bārubērniem izdevās atgriezties Rīgā. Tamāra Ņikiforova absolvēja Rīgas 25. vakarskolu, bet 1955.g. – Ļeņingradas Kalnu institūtu. No 1957. līdz 1991. gadam Tamāra Ņikiforova stādāja Noriļskas Kalnu metalurģijas kombinātā un Noriļskas Industriālajā institūtā. T. Ņikiforova bija Krievijas Mineraloģijas biedrības locekle. Viņa bija „vara tipa smilšakmeņa” atradņu Jeņisejas upes baseinā pirmatklājēja. 1976.g. Maskavas Ģeoloģijas institūtā T. Ņikiforova aizstāvēja disertāciju tēmā: „Igarkas rūdu saturošā rajona Suharihinskas atradnes vara rūdu ģeoloģiskais stāvoklis un minerālu sastāva īpatnības” ("Геологическое положение и особенности минерального состава медных руд Сухарихинского месторождения Игарского рудоносного района"). 1991. gadā Tamāra Ņikiforova atgriezās Latvijā un dzīvoja Jūrmalā.

Т.Никифорова. Баржа на Оби

Фотографии из архива Т.С.Никифоровой, использованные в книге воспоминаний "Баржа на Оби"

Т.Никифорова. Камни заговорили. Родовая могила Никифоровых

Т.Никифорова. Семья купцов Окуневых

Ю.Сидяков. Николай Николаевич Окунев, диакон (1878 - 1935)

Уголки старого города. Дом Бобровых

О ней:

Оксана Дементьева: заглянуть в минувшее

Людмила Флам. Быль и сказка

 

Ilustrācijas tēmai