Krievu universitātes kursiem - 5 gadi

Krievu universitātes kursiem - 5 gadi

Profesori, docētāji un viesi Krievu Universitātes kursu piecu gadu pastāvēšanas svinībās.

 Pirmajā rindā no kreisās: J. Gegello, M. Gribovska, M. Vaintrobs, K. Arabažins, N. Kohanovskis, V. Sinaiskis, O. Gruzenbergs, M. Lazersons.

Otrajā rindā: F. Erns, E. Tihoņickis, ? Sadovskis, V. Bukovskis, N. Bogdanovs-Beļskis, A. Gamans, E. Diļs.

Trešajā rindā: A. Veidemans, V. Starodubskis, N.  Perferkovičs, F. Henzels, J. Novosjolovs,  I. Matvejevs, A. Gūtmans.