Vecticība  mūsdienu Latvijā

Vecticība mūsdienu Latvijā

XX gs. 80. gadu beigās padomju sabiedrības demokratizācija veicināja baznīcas darbībai uzlikto ierobežojumu atcelšanu. 1989. gada februārī notika Latvijas vecticībnieku kongress, kurā izveidoja Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālo padomi. 1989. gada oktobrī atklāja vecticībnieku garīgo skolu – pirmo Padomju Savienībā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992. gadā pieņēma likumu, kas pavēra iespēju reliģiskajām organizācijām atgūt īpašuma tiesības uz baznīcas ēkām, zemi un citu mantu, kas tām piederēja līdz 1940. gada 21. jūnijam. Tas veicināja kopienu saimnieciskās darbības, kā arī vecticībniekiem tradicionālās labdarības attīstību. Dievnamos sākās remonta un restaurācijas darbi. Tika celti jauni dievnami.

1994. gadā pēc vecticībnieku uzņēmēju un zinātnieku iniciatīvas tika atjaunota jau 1908. gadā dibinātās Latvijas Vecticībnieku biedrības darbība. Vēlāk nodibināja I.Zavoloko vecticībnieku biedrību, vecticībnieku biedrību „Belovodije” u.c. 2007. gadā reģistrēta „Dvinskas kultūras biedrība”.

1994. gadā Rīgā notika pirmā vecticības vēsturei, kultūrai un tradīcijām veltītā konference. Pavisam aizvadītajos gados sarīkotas aptuveni 20 zinātniskas konferences reliģijas jautājumos.

Šobrīd Latvijā dzīvo aptuveni 80 tūkstoši vecticībnieku, reģistrētas 70 vecticībnieku organizācijas. Lielākā daļa kopienu atrodas Latgalē, divas Rīgā, pa vienai Liepājā, Jelgavā, Kalnciemā, Talsu rajonā. 2007. gadā reģistrēta vecticībnieku kopiena Ventspilī.

Александр Загоровский. Лаврентьевы. 200 лет в Риге. Генеалогия восьми поколений семьи староверов

Д. Бейтнере. Проблемы старообрядчества в латышской историографии

А.Н. Жилко. Духовные стихи в старообрядческой среде Латвии

Н.Т. Иванов. Из истории старообрядческих родов (опыт составления родословных)

И.И. Миролюбов. К истории старообрядческого духовного образования в Прибалтике

Ина Ошкая. Жизнь – это закономерные случайности

Библиография латвийского староверия. Сост. Б. Инфантьев

Список старообрядческих организаций Латвии

Данные о зарегистрированных в Латвии религиозных организациях (1980-1999 гг.)

Старообрядчество. История, культура и современность. Материалы. – Том 1, Москва, 2014.

Ilustrācijas tēmai