Sākumlapa > Tēmas > Personas
Jurijs Kasjaņičs

Jurijs Kasjaņičs

Jurijs Kasjaņičs (1955. g. 29. aprīlī Rīgā, Latvijas PSR) – dzejnieks, prozaiķis un atdzejotājs.

Jurijs Kasjaņičs ir dzimis ierēdņu ģimenē. No 1962. līdz 1970. gadam viņš mācījies Rīgas 1. astoņgadīgajā skolā (Lācplēša ielā 141), 1972. gadā beidzis Rīgas 1. vidusskolas fizikas un matemātikas klasi (krievu plūsmā).

1972. gadā J. Kasjaņičs ir iestājies Latvijas Valsts universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru absolvējis 1977. gadā specialitātē “fizika”. No 1977. līdz 1981. gadam viņš strādājis par inženieri Latvijas PSR ZA Elektronikas un skaitļošanas tehnikas institūtā, pēc tam strādājis projektēšanas institūtā, IT kompānijās un tirdzniecības kompānijās. Patlaban (2017. gadā) viņš strādā izplatīšanas (jeb distribjūteru) kompānijā Jungent Latvia.

Jurijs Kasjaņičs aizrāvies ar dzeju jau kopš bērnības gadiem. Viņš ir viens no Baltijas Dzejnieku Ģildes dibinātājiem un kopš 2011. gada tās valdes loceklis.

No 2011. gada Jurijs Kasjaņičs ir Krievu kultūras dienu Latvijā organizēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs.

J. Kasjaņičs ir Krievu kultūras dienu dzejas almanaha «Письмена»/ “Raksti” idejas autors un sastādītājs. Pirmais almanaha izlaidums nācis klajā 2012. gadā. Kopš tā laika par tradicionālu kļuvis ikgadējais dzejas almanaha izlaidums.

No 1996. gada J. Kasjaņičs ir Latvijas Rakstnieku savienības biedrs, no  2010. gada – Krievijas Rakstnieku savienības biedrs.

Dzejnieks ir Latvijas Rakstnieku savienības dzejnieku konkursa uzvarētājs (1996. g.).

No 2005. līdz 2017. gadam viņš ir žurnāla «360 градусов»/ “360 grādi” pastāvīgais autors, kā arī daudzu publikāciju Latvijas un aizrobežu almanahos un periodiskajos izdevumos autors.

Kopš 2005. gada Jurijs Kasjaņičs ir Interneta portāla poezia.ru autors.

 

=============================
Grāmatas:

 Ю. Касянич. «Над ивами бессмертных рек». Стихи, Рига: «Лиесма», 1987. / J. Kasjaņičs. “Virs nemirstīgo upju vītoliem”. Dzeja, Rīga: “Liesma”, 1987. 

Ю. Касянич. «Пейзаж после исповеди». Стихи.  Рига, 2012. / J.  Kasjaņičs. “Ainava pēc grēksūdzes”. Dzeja. Rīga, 2012. 

Ю. Касянич.  «Личное дело». Стихи. Рига,  2015. / J. Kasjaņičs. “Personīgā lieta”. Dzeja. Rīga, 2015.

============================= 

Atdzeja: 

Э. Плаудис. «Яд сирени». Перевод с латышского. Рига: «Лиесма», 1985./ Egils Plaudis. “Ceriņu inde”. Atdzejojums no latviešu valodas. Rīga: “Liesma”, 1985. 

Леонс  Бриедис. «Волны пустыни». Рига, 2014./ Leons Briedis. “Tuksneša viļņi”. Rīga, 2014.

 

Tatjana Feigmane

Ilustrācijas tēmai