Sākumlapa > Tēmas > Personas
Sergejs Pičugins

Sergejs Pičugins

Sergejs Pičugins dzimis 1957. gadā Kubaņā, Krievijas PFSR Krasnodaras novadā. Kopš 1974. gada dzīvo Rīgā.1981. gadā viņš absolvēja Rīgas Civilās aviācijas inženieru Mehānikas fakultāti. 

Sergeja Pičugina dzejoļi un prozas daiļdarbi tika publicēti žurnālos «Daugava», „Avots”(«Родник»), „Rīgas almanahs” («Рижский альманах»), „Provinces almanahs”(«Провинциальный альманах»), „Tagadne”(«Настоящее время»), „Jaunā gvarde” («Молодая гвардия»), „Otrā Pēterburga”(«Второй Петербург»), „360 grādi”(«360 градусов»), dzejas antoloģijās „Atbrīvotais Uliss”(«Освобождённый Улисс») (Мaskava, 2004.g.), „Latvijas mūsdienu krievu dzeja”(«Современная русская поэзия Латвии») (2008.g.)., krājumā „Krievu proza 21. gadsimts” («Русская проза XXI век») (izdevniecība «Svetoč»), almanahos „Dzejas Akadēmija” («Академия поэзии») (Maskava, 2008.g.), «Alter ego» (2008.g., Londona), 2., 3., 4. almanaha „Zelta pants”(«Золотая строфа») izlaidumos, no 1. līdz 4. almanaha „Dzejnieku planēta” («Планета поэтов») (Latvija) izdevumos.

 

Sergejs Pičugins ir šādu dzejas krājumu un prozas grāmatu autors:

– ar roku rakstītu dzejas krājumu „Skaidas”(«Стружки») (1993. g.), “Viras” («Створы») (1995. g.), “Iedziļināšanās”(«Проникновения») (2005. g.);

– garā stāsta „Kuprainis” («Горбун») un poētiskās prozas cikla „Ūdens zīmes”(«Знаки воды») (2002.g.);

– krājumu: „Laika avoti”(«Родники времени») (dzejoļi, 2004. g.), „Šūpulis”(«Колыбель») (dzejoļi, 2008. g.), “Izvēle”(«Выбор») (dzejoļi, 2009. g.).

 

Iegūtās prēmijas:

– Gerkena fonda un žurnāla «Karogs» 1. prēmija (2002. g.);

– prēmija „Atzinība”(«Признание») (2009. g.);

– Pētera Vegina vārdā nosauktā dzejas konkursa diplomants (2010. g.);

– Starptautiskā atklātā dzejas konkursa „Zelta pants” («Золотая строфа») uzvarētājs

(2009. g., 2010. g., 2011. g.);

– Starptautiskā dzejas konkursa „Zem Baltijas debesīm”(«Под небом Балтики») (2011. g.) uzvarētājs.

S. Pičugina dzeja tika atdzejota uz latviešu un angļu valodām.

2008. gadā žurnāla „Tagadne” («Настоящее время») dzejas nodaļas redaktors, almanaha „Dzejnieku planēta-4” («Планета поэтов-4») redaktors (2009. g.).

Sergejs Pičugins ir Krievijas Rakstnieku savienības biedrs.

Kopš 2011. gada viņš ir Starptautiskās arodsavienības „Baltijas dzejnieku ģilde”(«Балтийская гильдия поэтов») Valdes priekšsēdētājs un viens no līdzdibinātājiem, starptautiskā dzejas festivāla „Baltijas pants” („Балтийская строфа») organizētājs.

Nodarbojas arī ar senkrievu dziesmu literatūras izdošanu un senkrievu garīgo dziesmu ierakstu pētīšanu.

Вера Панченко. Нынешний алхимик (о новых стихах Сергея Пичугина)