Baznīca par godu Vissvētās Dievmātes ikonai “Dzīvudarošais Avots”

Baznīca par godu Vissvētās Dievmātes ikonai “Dzīvudarošais Avots”

1731. gadā pašreizējās K.Valdemāra un Ģertrūdes ielas stūrī uzbūvēja hospitāļa baznīcu par godu Vissvētās Dievmātes ikonai „Dzīvudarošais Avots”. Kad 1812. gada Tēvijas kara laikā Rīgai bija tuvojusies Napoleona armija, baznīcas ēka nodega. Tā netika atjaunota. Saglabājusies vienīgi Vissvētās Dievmātes ikona „Dzīvudarošais Avots”.

J. K. Broces zīmējums.

Pēc tēmas

Pareizticība Latvijā no X līdz XX gs.

Rīgas krievu iedzīvotāji Johana Kristofa Broce zīmējumos

Johans Kristofs Broce

Rīgas citadele

Strūgas Daugavā

Krievu namdari Rīgā. J. K. Broces zīmējums

Tirgoņa Semjona Ļeļuhina nams

Svētā labticīgā kņaza Aleksandra Ņevska dievnams Rīgā

Aleksandra Ņevska baznīcas 19. gs. zīmējums

Pareizticīgo garīdznieks

sveču un ziepju pārdevējs

Kaftanā ģērbies krievu dārzeņu tirgotājs

Veca krievu zaldāta sieva

Krievu tirgotājs no Rīgas

Krievu tautības rīdzinieks kažokā

Krievu veģu tirgotājs

tirgotājs, kas pārdod tēju vai medus dzērienu

Rīgas krievu tirgotāja sieva

Krievu meitene – citronu pārdevēja

Krievu tirgotāja dēls

Turīga krievu tirgotāja dēls no Orlas

Krivu kamanas

Krievu iedzīvotājs, kurš tirgo reņģes un medījumus

Krievs Rīgā pārdod (treknas) sveсes

Divvietīgu angļu atsperratu kučieris

Donas kazaku uniforma

Pareizticīgo ķesteris

Sv.Pētera un Pāvila baznīca 18.gs.beigās

Vissvētās Dievmātes Pasludināšanas dievnams

Krievu dārznieka kalps

Krievu sieviete no tirgotāju aprindām

Svētā Alekseja pareizticīgo baznīca

Pārdaugavas Svētās Trijādības baznīca

Rīgas Svētā Pravieša un Priekšteča Jāņa pareizticīgo baznīca

Māja Nr.170. Мihaila Erceņģeļa baznīca

Gogoļa iela. Māja Nr. 9. BAZNĪCA

Lāčplēša iela 108

Visu Svēto baznīca Rīgā

Kaftanā ģērbies dārzeņu tirgotājs

Krievu tirgotāja dēls, ģērbies kaftanā

Krievu ormanis Rīgā. J.K.Broces zīmējums

Maisu kārtas. J.K. Broces zīmējums