Māja Nr.170. Мihaila Erceņģeļa baznīca

Māja Nr.170. Мihaila Erceņģeļa baznīca

1800. gadā imperators Pāvils I nodibināja Vienticību, lai piesaistītu vecticībniekus oficiālajai Pareizticīgajai baznīcai. Vienticības piederīgajiem bija atļauts saglabāt vecās ceremonijas, bet garīdznieku kārtā viņus varēja uzņemt tikai Krievijas Pareizticīgās baznīcas Sinode. Mihaila Erceņģeļa dievnamu iesvētīja 1837. gadā tirgotāja Puškova namā (tagadējās Jēzusbaznīcas ielas rajons). 1895. gadā Mihaila Erceņģeļa draudzei uzbūvēja dievnamu Maskavas ielā. Galveno relikviju – Mihaila Erceņģeļa ikonu – dievnamam ir dāvinājis Nikolajs II. 1915. gadā Vienticības dievkalpojumi tika aizstāti ar Pareizticīgo dievkalpojumiem.