Rīgas krievu iedzīvotāji Johana Kristofa Broce zīmējumos

Rīgas krievu iedzīvotāji Johana Kristofa Broce zīmējumos

Johans Kristofs Broce dzimis Gerlicā, studējis Leipcigas un Vitenbergas universitātēs teoloģiju un filozofiju un apguvis tehnisko zīmēšanu (rasēšanu). 1768. gadā Broce pārceļas uz Rīgu un strādā par mājskolotāju, bet no 1769. gada ir pedagogs Rīgas Ķeizariskajā licejā, vēlāk arī tā vadītājs. Ar šo mācību iestādi Broce ir saistīts 46 gadus. Līdztekus sekmīgai pedagoģiskajai praksei Johanam Kristofam Brocem bija divas nopietnas aizraušanās. Pirmā – Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas, Poļu Inflantijas vēsture. Viņš vāca un apstrādāja visdažādākās vēstures liecības, viņu interesēja ekonomiskās attīstības nianses, administratīvās iekārtas īpatnības, politisku personu raksturojums. Būdams čehu izcelsmes, Broce jutās brīvāks vēsturisko notikumu apzināšanā un izvērtēšanā. To apliecina arī viņa pozitīvās atsauksmes par tā dēvēto krievu laiku Baltijas novadā. Viņa arhīvā vēl šobaltdien glabājas Rīgas attīstības labā daudz darījušā Rīgas ģenerālgubernatora (1782 - 1790) A. Bekleševa biogrāfija un zīmējums – portrets profilā. Otra Broces aizraušanās – zīmēšana, kas organiski papildināja vēstures pētījumus. Johans Kristofs atstājis pēctečiem unikālus Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas dievnamu, piļu, parku, muižu, dzīvojamo namu zīmējumus. Daudzi no viņa zīmētajiem objektiem un dokumentiem laika gaitā gājuši bojā vai pazuduši, bet ziņas par tiem saglabājušās Broces zīmējumos un aprakstos. Daudzos zīmējumos attēloti dažādu etnisko grupu pārstāvji, kas dzīvoja Rīgā XVIII gs. 70.–90. gados, viņu apģērba īpatnības. Lielu kolekciju veido zīmējumi, kuros ar apbrīnojamu precizitāti atveidoti ģerboņi, monētas, pilsētu plāni, senas gravīras un tā laika tehniskie jaunievedumi. Daļa Broces oriģinālattēlu ir vienkrāsaini tušas zīmējumi ar spalvu. Krāsainie zīmējumi ir vai nu akvareļi, vai ar ūdenskrāsu tonēti spalvas zīmējumi. Gadu gaitā zīmējumiem pievienotie autora apraksti padarījuši šos reizēm visai nepilnīgos, bet aizkustinošos darbus par unikāliem vēstures dokumentiem. Broces zīmējumi un apraksti sakopoti viņa nozīmīgākajā darbā „Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...” Šis krājums aptver 10 ādā iesietus sējumus (3246 lpp.; lapu formāts – 33 x 21 cm). Viņa mantojums glabājas Rīgā, Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā. J.K. Broce apglabāts Rīgā, vācu Jēkaba kapos.

Svetlana Kovaļčuka

Ilustrācijas tēmai