Rīgas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo Dievnams

Rīgas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo Dievnams

Kristus Apskaidrošanās baznīca Sarkandaugavā – Rīga, Meža prospekts 11.

Rīgas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo Dievnams atrodas Sarkandaugavā. Senākos laikos Sarkandaugavu sauca par Aleksandra Augstumiem. Šis nosaukums iemūžinājis vēsturē kņaza Aleksandra Meņšikova (1673–1729) atrašanos šajā teritorijā un laiku, kad 1710. gada jūlijā Pētera I karaspēks ieņēma Rīgu.

Dievnama vēstures aizsākumi atrodami XIX gadsimta pēdējā desmitgadē. Šajā laikā bija vērojams straujš Rīgas saimnieciskais uzplaukums. Kādreiz klusajā Rīgas nomalē – Aleksandra Augstumos un Mīlgrāvī (Mīlgrābenē) sāka atvērt rūpnīcas un fabrikas, un sāka pieaugt arī pareizticīgo iedzīvotāju skaits, kuriem bija nepieciešama garīgā aprūpe. Aleksandra Augstumiem tuvākais pareizticīgo Dievnams atradās Pokrova kapsētā.

Kristus Apskaidrošanās koka Dievnams tika uzbūvēts īsā laikā pēc eparhijas arhitekta Apollona Edelsona (1827–1896) projekta. Celtniecības darbus vadīja otrās ģildes tirgotājs Nikolajs Voosts. 1890. gada maijā Dievnamu iesvētīja Rīgas un Jelgavas (Mītavas) bīskaps Augstisvētītais Arsēnijs (Brjancevs, 1839–1914). Šajā ceremonijā piedalījās Rīgas Debesbraukšanas baznīcas pārzinis tēvs Andrejs (Kangers, 1838–1909). No Ilūkstes sieviešu klostera tika saņemta ikonostasa plāksne, bet no Daugavgrīvas cietoksnī esošās Kristus Apskaidrošanās baznīcas – sešas ikonas. Dievnamā bija baznīcas trauki, kas tika izgatavoti Mīlgrāvja porcelāna fabrikā. 1892. gadā Kuzņecova porcelāna fabrikas strādnieki baznīcai dāvināja Ibērijas Dievmātes ikonu, kas rotā Dievnamu vēl tagad.

Vēsturē saglabājušies baznīcas pirmā pārziņa virspriestera Sergija Baranova (1853–?) un kora reģenta amatnieka Mihailova vārdi. Avotos tāpat minēts arī aktīvā draudzes locekļa Mīlgrāvja porcelāna fabrikas strādnieka I. Ždanova vārds.

Dievnama pārziņi labi zināja savas draudzes locekļu bēdas un vajadzības un centās palīdzēt, cik viņu spēki un iespējas atļāva. Pareizticīgo garīdznieki vienmēr nodarbojušies ar sirdzēju garīgo aprūpi. Kopš XIX gadsimta otrās puses netālu no Dievnama darbojas viena no vecākajām Rīgas klīnikām – Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca Aptiekas ielā.

Pilsētas ekonomiskā attīstība un tās iedzīvotāju skaita pieaugums mudināja eparhijas pārvaldi sākt domāt par daudz plašāka Dievnama celtniecību. 1914. gadā arhitekts Vladimirs Deduņiks bija sagatavojis mūra baznīcas būvniecības projektu.

Pirmais pasaules karš pārtrauca būvdarbu sākumu. Par laimi, Dievnams karā netika nopostīts. No 1922. gada sākuma līdz 1945. gada pavasarim Dievnama pārzinis bija mitroforais virspriesteris Nikolajs Maķedonskis (1865–1954).

Otrā pasaules kara laikā līdzās Dievnamam tika rakstītas traģiskas vēstures lappuses. Vācu okupācijas gados Dievnama tiešā tuvumā atradās koncentrācijas nometne „Kaizervalde” („Riga-Kaiserwald”), kurā tika turēti dzīvi palikušie ebreji, politieslodzītie un kriminālnoziedznieki. Vācu armijas vajadzībām okupācijas varasiestādes paņēma no Dievnama vara un bronzas sakausējuma zvanus. Pēc dažiem gadiem Dievnama pārzinis tēvs Vladimirs Volodins (1915–1959) un draudzes locekļi spēja zvanu tornī uzstādīt jaunu zvanu.

Ar baznīcas pārziņu un draudzes locekļu pūliņiem Dievnams tika uzturēts apmierinošā tehniskā stāvoklī, tajā vairākkārt bija veikti remontdarbi. Tā pēc Rīgas un visas Latvijas metropolīta Venjamina (arī Veniamina) (Fedčenkova, 1880–1961), kurš kalpoja eparhijā no 1947. līdz 1951. gadam, norādījuma ilggadīgais eparhijas arhitekts Vladimirs Šervinskis (1894–1975) sastādīja tāmi, kurai atbilstoši tika veikts Dievnama remonts.

Vislielākie remontdarbi Dievnamā notika XX gadsimta 90. gados, kad tika labiekārtota teritorija ap baznīcu, uzstādīts kapitāli būvēts žogs, uzcelta svētdienas skola, veikts iekštelpu kapitālremonts, nostiprināti celtnes pamati, koka grīdas vietā ieklāta elektriski apsildāma cementa grīda. Pihticas Dievmātes Aizmigšanas (Uspenskas) sieviešu klostera (Igaunija) ikonu gleznošanas darbnīcā tika uzgleznotas svētbildes Kristus Apskaidrošanās Dievnama ikonostasam. Altārī tika ierīkots marmora sv. Altāra galds.

No 1963. līdz 1980. gadam Dievnama pārzinis bija virspriesteris Ioanns Semeiņikovs (1906–?) (apbedīts Ivana kapos Rīgā).

Ar Dievnamu tāpat saistīts arī klostera priekšnieka Viktora (Pjankova) vārds, kurš, būdams Dievnama pārzinis no 1980. līdz 1983. gadam, parūpējās par ūdensvada ievilkšanu baznīcā un garīdznieka namiņa izbūvi (pa kreisi no ieejas Dievnamā).

No 1983. līdz 1989. gadam Dievnama pārzinis bija virspriesteris Aleksandrs Kudrjašovs, vēlākais Rīgas un visas Latvijas metropolīts. Virsgans nežēloja savus spēkus Dievnama labiekārtošanai un izdaiļošanai. Metropolīts nekad nav aizmirsis Kristus Apskaidrošanās Dievnamu un ik gadu notur tajā virsganu dievkalpojumus.

Kopš 2002. gada Dievnama pārzinis ir virspriesteris Aleksandrs Šabeļņiks. Tēvs Aleksandrs nodarbojas ar ikonu glezniecību. Pēc Svētā lielmocekļa Rīgas Jāņa (Pommera) pagodināšanas viņš ar metropolīta Aleksandra svētību uzgleznoja Svētā Rīgas Jāņa ikonu.

Dievnamā darbojas svētdienas skola bērniem, notiek garīgas pārrunas pieaugušajiem.

 

Svetlana Kovaļčuka

 

Informācijas avoti:

Рижские епархиальные ведомости. Рига, 1890. С. 576–579.

Н. Д. Дёмина. Рижская Преображенская Церковь. Исторический очерк. Рига, издание ЛПЦ, 2005.

Rīgas Dievnami. Arhitektūra un māksla. Rīga, Zinātne, 2007.

Наследие сакрального искусства и архитектуры Риги. Рига, Neptūns, 2010.

Светлана Ковальчук. Протоиерей Николай Македонский и иерей Владимир Володин - настоятели Рижского Спасо-Преображенского храма. – Православие в Балтии. Научно-аналитический журнал. № 10 (1). Гл. редактор А. В. Гаврилин. – Rīga. LU aģentūra „LU Filozofijas un socioloģijas institūts”, 2013., 101.–120. lpp.

Православные архиереи, священники, диаконы, псаломщики, служившие на территории Латвии с 1710 по 2019 годы. Биографический справочник. Рига, 2019.

Православные храмы и приходы на территории Латвии в XIII-XXI веках. Справочник. Щеников Е. (сост.), Гаврилин А. В. (конс.). Рига, 2017.