Latvijas vecticībnieki padomju laikā

Latvijas vecticībnieki padomju laikā

Padomju likumi, pārmaiņas ekonomiskajā un sociālajā dzīvē bija cēlonis tam, ka pakāpeniski samazinājās vecticībnieku skaits, tika slēgti lūgšanu nami, sevišķi laukos. Vienlaidu kolektivizācija, kas iznīcināja agrāko dzīvesveidu, migrācija no laukiem sagrāva tradicionālās vecticībnieku kopienas. Kopienu skaits padomju varas gados samazinājās par trešo daļu, to darbība aprobežojās ar reliģisko sfēru.

Т.С.Макашина. Песни и сказки русского населения Латгалии

Г.В.Маркелов. Старообрядцы. Три портрета

Ilustrācijas tēmai