„Pauluči noteikumi”

„Pauluči noteikumi”

Lai sakārtotu vecticībnieku kopienas plašās saimniecības pārvaldi un dzīvi, 1813. gadā tika pieņemti noteikumi, kurus pēc tam pārstrādāja un 1827. gadā apstiprināja ģenerālgubernators marķīzs Filips Pauluči. „Pauluči noteikumi” deva vecticībniekiem lielāku brīvību savu lietu pārvaldīšanā.

No LVVA fondiem.

Ilustrācijas tēmai