Gaļina Tihomirova

Gaļina Tihomirova

Gaļina Tihomirova (1930. gada 31. augustā Ļisičanskā, Ukrainas PSR – ? ) – 39., 42., 40. un 56. Rīgas vidusskolu vēstures skolotāja. Divu grāmatu par reliģijas vēsturi autore.

Gaļina Tihomirova (dzim. Lagunova) ir dzimusi Vorošilovogradas apgabala (patlaban – Luhanskas apg.) Ļisičanskā. Pēc Otrā pasaules kara Gaļina kopā ar māti Annu Lagunovu pārcēlās uz Rīgu. Vidējo izglītību Gaļina pabeidza Rīgas 10. vidusskolā. 1948. gadā viņa iestājās Latvijas Valsts pedagoģijas institūta Vēstures fakultātē, kuru absolvēja 1952. gadā.  

Gaļina Tihomirova strādājusi par vecāko pionieru vadītaju Rīgas 71. septiņgadīgajā skolā (Strēlnieku ielā); pēc 13. vidusskolas atklāšanas viņa pārgāja uz darbu jaunajā skolā.

Drīzumā viņu aicināja darbā LPSR Centrālajā komjaunatnes komitejā, tomēr vēlme kļūt par vēstures skolotāju guva virsroku.

G. Tihomirovas pedagoģiskā darbība sākās Sarkandaugavas skolās -  39. vidusskolā (Sīmaņa ielā 14/16) un 42. vidusskolā (Inčukalna ielā 2). Pēc tam sekoja darbs 40. vidusskolā (Stučkas/Тērbatas ielā 15/17) un 56. vidusskolā  (Ganību dambja ielā 7). 

Pret pedagoga darbu Gaļina Tihomirova vienmēr izturējusies radoši, ar lielu izdomu un entuziasmu: organizēja daudzus ceļojumus pa Padomju Savienības pilsētām  (Мinska,  Мaskava, Ļeņingrada, Bresta, Tallina, Uļjanovska un cit.), vadīja lektoru grupu, loģikas pulciņu, seminārus socioloģijā; viņa kļuva par lielās skolu spēles «Аntarktīdas apgūšana» iniciātori, kuras gaitā notika izsēšanās uz Juglas ezera ledus gabala. (Par šo pasākumu skat. publikāc.: «Совет капитанов решил» („Kapteiņu padome nolēma”)// „Советская молодежь”, 1958.g. 02.04. autore – G. Tihomirova).

Gaļina Tihomirova lasījusi lekcijas Zinību  biedrībā.  

Izejot pensijā, G. Tihomirova ņēma autordalību eksperimentālā mācību līdzekļa «Золотые ворота» („Zelta vārti”) (Rīga, 1994.) tapšanā.

Daudzus gadus viņa ir veltījusi izglītojošās grāmatas «Христианство и Культура» („Kristietība un Kultūra”) sastādīšanai. Grāmatas teksti kļuva par pamatu četrus gadus ilgajam raidījumu ciklam  Latvijas Radio (kanāls «Домская площадь» („Doma laukums”), kā arī lekciju ciklam Krišjāna Barona biedrībā.  

Dzīvesbiedrs — Аleksandrs Tihomirovs ilgus gadus strādājis Latvijas refrižeratoru flotes sistēmā.

Divi bērni – Natālija un Leonīds.

2011. gadā Gaļina Tihomirova pārcēlās pie dēla uz Sanktpēterburgu (KF), kur izdeva divas grāmatas reliģijas vēsturē.

 

                                                                            Svetlana Kovaļčuka

 

Fotogrāfijas ub dokumenti no Gaļinas un Aleksandra Tihomirovu ģimenes arhīva

Галина Тихомирова. Христианство и культура

Ilustrācijas tēmai