Sākumlapa > Tēmas > Personas
Gaļina Pospelova

Gaļina Pospelova

Gaļina Pospelova (dzimusi Černobrovkina; 1936. g. 22. februārī Tatārijas APSR  – 2018. g. 11. septembrī Rīgā, Latvijas Republikā) – vēstures skolotāja, Rīgas 76. vidusskolas direktore, Privātās Rīgas Tehnolingvistiskās ģimnāzijas dibinātāja un direktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā skolotāja, pedagoģijas zinātņu doktore (Dr. paed.).

Mana vecmāmiņa Gaļina Pospelova ir dzimusi Tatārijas APSR Aksubajevas rajona Ruskije Kisi ciemā.  Vidējo izglītību viņa ieguva Saratovā, kur mācījās pilsētas 17. vidusskolā. Pēc tam viņa iestājās N. Černiševska Saratovas Universitātē, kur studēja Vēstures fakultātē.

Gadu pēc universitātes absolvēšanas, pēc studentu nosūtīšanas darbā komisijas lēmuma, Gaļina Pospelova sāka strādāt par vēstures skolotāju Alūksnē. 1967. gadā viņa sāka mācīt vēsturi Rīgas 40. profesionāli tehniskajā skolā. Vēl pēc sešiem gadiem viņa kļuva par mācību daļas vadītāju Rīgas 37. vidusskolā, 1977. gadā viņa  pārgāja darbā  Rīgas 76. vidusskolā (no 1987. gada – Mihaila Lomonosova tehniskā koledža, no 1993. gada  Rīgas Vilhelma Ostvalda vidusskola) un nostrādāja tur 32 gadus – sākumā par mācību daļas vadītāju, no 1978. līdz 1993. gadam – par direktori.

1993. gada septembrī darbu uzsāka G. Pospelovas dibinātā Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija un viņa kļuva par tās direktori. Tā bija viena no pirmajām privātajām mācību iestādēm Latvijā. Kopš ģimnāzijas dibināšanas to absolvējuši vairāk nekā 700 audzēkņu.

1983. gadā G. Pospelovai tika piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas  tituls.  1987. gadā viņa aizstāvēja disertāciju par tēmu – audzinātāju kolektīva veidošana vispārējas izglītības vidusskolā un kļuva par pedagoģijas zinātņu kandidāti. 1992. gadā viņas zinātniskais grāds tika nostrificēts un viņai piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) grādu.

Gaļina Pospelova ir autore vairāk nekā 50 darbiem par pedagoģijas un mācīšanas metodikas jautājumiem.

Gaļina Pospelova aizgāja no dzīves 2018. gada 11. septembrī, apglabāta Rīgā, Lāčupes kapos.

                                                    Viktorija Pospelova, Gaļinas Pospelovas mazmeita

Ilustrācijas tēmai